...

Het toegangsexamen blijft heel wat volk aantrekken. In 2011 waren er 4.079 kandidaten ingeschreven, in 2012 waren dat er 4.685 en in 2013 was het aantal al opgelopen tot 5.289 inschrijvingen. Tussen 2011 en 2014 is er een toename van meer dan 40 %.Normaal gezien komt zo een 90% van alle ingeschrevenen opdagen, dit jaar worden er effectief 5.200 deelnemers verwacht. Paleizen 5, 8 en 9 van Brussels Expo zijn gereserveerd om al dat volk ontvangen. Om deelnemers met functiebeperkingen op te vangen, is er nog een extra paleis in orde gebracht.Vroegtijdige deelname Nogal wat scholieren van het vijfdestudiejaar schrijven zich ook in: dit jaar meer dan 900. Hun aandeel is nog het sterkst gestegen. Ze zijn nu samen goed voor 16%. Deze scholieren hebben maar een geringe slaagkans, stipt prof. Bernard Himpens - voorzitter van de examencommissie - aan. Bovendien, zelfs als ze slagen maar ze behalen dit kalenderjaar niet hun diploma secundair onderwijs, dan wordt hun resultaat nietig verklaard.Het aantal deelnemers uit Nederland is dit jaar voor het eerst gedaald: er zijn 'maar' 828 inschrijvingen in vergelijking met 894 vorig jaar. In procenten uitgedrukt is dat 14% dit jaar tegenover 17% vorig jaar.Dankzij het toegangsexamen is het 'studierendement' in het eerste jaar geneeskunde en tandheelkunde aan de Vlaamse universiteiten erg hoog: van de generatiestudenten geneeskunde slaagde er in het academiejaar 2012-2013 92,5% - in tandheelkunde was dat 89,9%.Verkeershinder De examencommissie drukt de kandidaten op het hart om de ontvangen praktisch richtlijnen grondig door te nemen. Er wordt heel wat verkeershinder verwacht, wie met de wagen komt vertrekt dus maar beter goed op tijd. Het advies luidt om bij voorkeur met het openbaar vervoer te koment.Achtergrondinformatie over het toelatingsexamen arts en tandarts vindt men op de website http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl/