...

Bedrijven kunnen niet langer adverteerders werven zonder ondubbelzinnig aan te geven dat het om een overeenkomst tegen betaling gaat. De prijs en de duur van de overeenkomst moeten in het vet en in het grootst gebruikte lettertype vermeld worden. Op overtreding staan geldboetes tot 10.000 euro.Het wetsvoorstel komt er na een jarenlange strijd van Unizo. Het is een tweede stap in de goede richting, na de publicatie van een lijst met malafide reclameronselaars op de website van de FOD Economie.Het is natuurlijk niet uitgesloten dat u ooit nog een offerte van een reclameronselaar in de bus krijgt. "Niet reageren en zeker niets betalen blijft de boodschap," benadrukt Unizo. Gedupeerden die hierover vragen hebben, kunnen steeds terecht bij het Unizo Service Center (078/35.39.39 of service@unizo.be).Meer info: www.unizo.be/reclameronselaars