...

"Wijkgezondheidscentra verdelen in hun buurt wel eens flyers waarin ze met spectaculaire dingen uitpakken", vertelt de erevoorzitter van Bvas. "Die kwestie hebben we op de vergadering aangekaart." "Weken geleden kwam de nieuwe wettelijke regeling voor de 'medisch huizen' op het Verzekeringscomité ter sprake. We stelden de vragen die we al zo vaak gesteld hebben - over de continuïteit van zorg, de deelname aan de wachtdienst, bijvoorbeeld. En over de verhouding tussen het aantal ingeschrevenen in deze centra, en het ruime budget van het Riziv voor de forfaitaire geneeskunde. We kregen de kans deze vragen voor te leggen op een gezamenlijke vergadering met de Commissie Forfait." "Toen we op de vergadering (van 1 juni, nvdr) de reclamepraktijken aan de kaak stelden, kregen we als antwoord dat dat een kwestie was voor de Orde van Artsen. Maar dat klopt niet. De artsen in de 'medisch huizen' zijn werknemers van de organisatie. Voor de reclame zijn de directies verantwoordelijk." "Een arts die in een medisch huis zwaar over de schreef gaat, zal misschien aan de tand gevoeld worden door de Orde. Maar reclame door de medisch huizen zijn geen zaak voor de Orde. In de medisch huizen werken trouwens ook verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Voor hen is er geen Orde die waakt over een reclameverbod." "De Commissie heeft ons dan beloofd dat te bekijken. Te zien of er in het reglement niets kan worden opgenomen over reclame." Moens zegt dat hij niet alleen van huisartsen klachten krijgt over de wijkgezondheidscentra. "Ik krijg ook mails van verpleegkundigen die me vragen de oneerlijke concurrentie aan te klagen. Die gaat ook over 'dubbele financiering'. Wijkgezondheidscentra krijgen een financiering voor hun lokalen en infrastructuur. Terwijl sommige centra die ter beschikking krijgen van lokale besturen, van ziekenhuizen, of van ziekenfondsen."