...

De overheid houdt vast aan een streefdatum voor het veralgemenen van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift. Maar de datum zelf wordt met vijf maanden naar achteren geschoven. En er worden een aantal uitzonderingen toegelaten die aan de bezwaren van de huisartsen tegemoet komen.Op een huisbezoek en in de woonzorgcentra blijft voorschrijven op papier mogelijk. En ook huisartsen van 62 jaar of ouder - die voorlopig ook aan de verplichting ontsnappen om een EMD te gebruiken - kunnen gewoon papieren voorschriften blijven afleveren. Overigens kunnen ook specialisten van die leeftijd gewoon op papier blijven voorschrijven.ParisParis - de webservice voor het maken van een 'sporadisch' elektronisch voorschrift - is ondertussen beschikbaar. Maar om er al gebruik van te kunnen maken moet men wel een eHealth-certificaat installeren.Vanaf 1 juni zal Paris evenwel ook zonder eHealth-certificaat kunnen gebruikt worden.OverwinningDe Bvas noemt dit alles een klinkende overwinning voor het syndicaat. Bvas én Kartel streefden ernaar om het verplichte gebruik van Recip-e uit te stellen tot 2020 - het jaar waarop het gebruik van het EMD voor iedere huisarts ook verplicht wordt.Domus Medica drong er op aan dat de overheid realistische streefdata zou vooropstellen voor de belangrijke subdoelstellingen: een oplossing voor Recip-e tijdens huisbezoeken en in woonzorgcentra.De oplossing die op het Verzeringscomité uit de bus is gekomen is wat ingewikkelder maar komt aan de voornaamste bezwaren tegemoet.'Patiënt niet de dupe'Minister De Block meldt dat ze vasthoudt aan een in het verschiet liggende streefdatum voor de veralgemening van het elektronisch voorchrift omdat de patiënt niet het slachtoffer mag worden van het uitstel van de maatregel.Recip-e, en op langere termijn het gebruik van het medicatieschema als alternatief voor het geneesmiddelenvoorschrift (het Vidis-project van het Riziv) moeten de kwaliteit van het medisch voorschrift en de continuïteit van de zorg helpen verbeteren.Dat kan zeker ten goede van de patiënt komen - maar het mag dan wel opgemerkt worden dat dan vooral zal zijn door het goede gebruik dat artsen van deze tools maken.