...

Alleen artsen die op 1 januari 2020 minstens 64 jaar oud zijn, hebben nog de vrije keuze Recip-e te gebruiken of niet. Andere artsen mogen alleen terugvallen op papieren voorschriften, wanneer ze geen (verzekerde) verbinding hebben met het internet.Het zijn vooral huisartsen die ambulant voorschrijven en zij maken 65% uit van de meer dan 20.000 artsen die de voorbije maand van Recip-e hebben gebruik gemaakt. Recip-e zet op de homepage enkele grafieken over het gebruik van elektronische voorschriften. Daarop zie je dat in januari het aantal huisartsen dat Recip-e gebruikte in vergelijking met de maanden ervoor nog iets gestegen is.Maar vooral bij de specialisten kwamen er de laatste maand nog een flink aantal gebruikers bij: 7.178 specialisten die Recip-e gebruiken, dat is sinds de voorbije zomer meer dan een verdriedubbeling. En dit aantal specialisten is wellicht een onderschatting. Er zijn ook 152 ziekenhuizen die Recip-e gebruiken.Ook het aantal patiënten dat naar Recip-e gaat kijken om te zien welke voorschriften er openstaan, vertoont een opwaartse tendens. Dit aantal piekte in oktober 2019 en liep de volgende maanden dan wat terug. In januari zie je weer een stijging.(Lees verder onder figuur.)Het grootste probleem voor Recip-e is het uitvallen van elektronische systemen - Recip-e is vaak de laatste schakel in de keten en is dan mee de dupe. De laatste grote e-health-panne deed zich voor in de namiddag van 4 februari bij het IMA (checken van verzekerbaarheid, raadplegen van Hoofdstuk IV).