...

Ze concluderen dat de meeste kinderen die worden verwezen wegens recidiverende episoden van wheezing, 3 jaar na de eerste episode nog altijd wheezing vertonen. Een kortere periode van wheezing correleert met een negatieve API (asthma predictive index). Roken tijdens de zwangerschap en de ernst van de episoden van wheezing blijken significante risicofactoren te zijn voor het persisteren van de wheezing. (referentie: Sahiner UM et al. J Asthma. 2013;50:370)