De overheid wil de patiënt een personal health viewer geven waar hij zijn medische data kan raadplegen. Dat is goed, maar zo'n systeem zal altijd een grootste gemene deler systeem zijn, want alleen voor die onderdelen waar de manier van toegang en de gegevens gestandaardiseerd werden, kan je een generisch systeem maken. De patient health viewer kan wel een voor-portaal zijn om naar de verschillende portalen van ziekenhuizen, artsen en ook kluizen zoals VitaLink te gaan waar de patiënt dan via dat portaal verdere toegang krijgt.

Moeilijker wordt het bij het toevoegen van data aan een dossier. Dat is een goed en krachtig idee, niet alleen voor de klassieke vitale parameters, maar vooral voor patient reported outcomes, opvolgen en bijsturen van de behandeling, feedback geven naar de patiënt,... Dat kan m.i. best rechtstreeks gebeuren in het dossier waar de patiënt (voor die pathologie waarop de data betrekking heeft) gevolgd wordt. Een medisch dossier is al lang geen passief opslag medium meer waar men emmers data in stort. Het is een actief werkinstrument met specifieke workflows. Als de patiënt data doorstuurt, zal die verwachten dat daar iets mee gebeurt. De artsen die hun patiënten opvolgen door hen o.a. elektronisch data te laten insturen, zullen in hun systeem definiëren waar die terecht moeten komen, wat de normale waarden zijn, bij welke afwijkingen wie verwittigd moet worden,... Die data naar een centrale server in "Brussel" sturen, waar de arts dan regelmatig moet kijken of er iets belangrijk binnengekomen is, zal niet werkbaar zijn. Dat komt dan buiten de workflow en normale stroom van data binnen. Wie is dan verantwoordelijk om te reageren: de huisarts, specialist A, specialist B? Die data laten doorsturen door "Brussel" veronderstelt dat "Brussel" het dossier kent en over de juiste regels beschikt om te oordelen naar wie en met welke dringendheid welke data moeten verstuurd worden. Maar dan is "Brussel" ook verantwoordelijk om dat te doen.

De patiënt inzage geven en data laten toevoegen is een schitterende evolutie. Maar het is allemaal erg nieuw en het zal even duren voor het gemeengoed is en nog iets langer voor het gestandaardiseerd is.

Dan is het beter haalbaar de patiënt de mogelijkheid te geven om relevante data elektronisch te sturen naar het platform van de arts die de patiënt behandelt. Daar gebeurt dan de juiste filtering, extractie, reactie, cascade van alarmen, etc... Allemaal binnen de organisatie van het zorgpad zoals het in het behandelcentrum gedefinieerd werd en met alle technische mogelijkheden (en specificiteiten) van de lokale implementatie. Uiteraard kan dat centrum bepaalde data alsnog doorsturen naar een centrale plaats voor het geval dat de patiënt zich elders wil laten behandelen of men inzage wil geven in andere centra. Maar dan zijn die gegevens daar ter documentatie, niet meer om direct mee te interageren.

De patiënt inzage geven en data laten toevoegen is een schitterende evolutie, die de mogelijkheid geeft tot het nauwgezetter opvolgen van het behandelproces. Maar het is allemaal erg nieuw en het zal even duren voor het gemeengoed is en nog iets langer voor het gestandaardiseerd is.

De overheid wil de patiënt een personal health viewer geven waar hij zijn medische data kan raadplegen. Dat is goed, maar zo'n systeem zal altijd een grootste gemene deler systeem zijn, want alleen voor die onderdelen waar de manier van toegang en de gegevens gestandaardiseerd werden, kan je een generisch systeem maken. De patient health viewer kan wel een voor-portaal zijn om naar de verschillende portalen van ziekenhuizen, artsen en ook kluizen zoals VitaLink te gaan waar de patiënt dan via dat portaal verdere toegang krijgt. Moeilijker wordt het bij het toevoegen van data aan een dossier. Dat is een goed en krachtig idee, niet alleen voor de klassieke vitale parameters, maar vooral voor patient reported outcomes, opvolgen en bijsturen van de behandeling, feedback geven naar de patiënt,... Dat kan m.i. best rechtstreeks gebeuren in het dossier waar de patiënt (voor die pathologie waarop de data betrekking heeft) gevolgd wordt. Een medisch dossier is al lang geen passief opslag medium meer waar men emmers data in stort. Het is een actief werkinstrument met specifieke workflows. Als de patiënt data doorstuurt, zal die verwachten dat daar iets mee gebeurt. De artsen die hun patiënten opvolgen door hen o.a. elektronisch data te laten insturen, zullen in hun systeem definiëren waar die terecht moeten komen, wat de normale waarden zijn, bij welke afwijkingen wie verwittigd moet worden,... Die data naar een centrale server in "Brussel" sturen, waar de arts dan regelmatig moet kijken of er iets belangrijk binnengekomen is, zal niet werkbaar zijn. Dat komt dan buiten de workflow en normale stroom van data binnen. Wie is dan verantwoordelijk om te reageren: de huisarts, specialist A, specialist B? Die data laten doorsturen door "Brussel" veronderstelt dat "Brussel" het dossier kent en over de juiste regels beschikt om te oordelen naar wie en met welke dringendheid welke data moeten verstuurd worden. Maar dan is "Brussel" ook verantwoordelijk om dat te doen. Dan is het beter haalbaar de patiënt de mogelijkheid te geven om relevante data elektronisch te sturen naar het platform van de arts die de patiënt behandelt. Daar gebeurt dan de juiste filtering, extractie, reactie, cascade van alarmen, etc... Allemaal binnen de organisatie van het zorgpad zoals het in het behandelcentrum gedefinieerd werd en met alle technische mogelijkheden (en specificiteiten) van de lokale implementatie. Uiteraard kan dat centrum bepaalde data alsnog doorsturen naar een centrale plaats voor het geval dat de patiënt zich elders wil laten behandelen of men inzage wil geven in andere centra. Maar dan zijn die gegevens daar ter documentatie, niet meer om direct mee te interageren. De patiënt inzage geven en data laten toevoegen is een schitterende evolutie, die de mogelijkheid geeft tot het nauwgezetter opvolgen van het behandelproces. Maar het is allemaal erg nieuw en het zal even duren voor het gemeengoed is en nog iets langer voor het gestandaardiseerd is.