...

BPA is een chemische verbinding die vaak wordt gebruikt in kunststoffen, voor de coating van conservenblikjes en in andere verpakkingen voor voedingsmiddelen. Dierproeven hebben herhaaldelijk het toxische effect ervan aangetoond. De nieuwe studie bevestigt nu de bange vermoedens. Wetenschappers volgden drachtige muizen, waaraan ze verschillende doses BPA toedienden, alsook hun nakomelingen tot die de leeftijd van 10 maanden hadden bereikt. Ze stelden vast dat 23% van de muizen die via de voeding van hun moeder aan de hoogste van de drie geteste doses BPA waren blootgesteld levertumoren en precancereuze letsels hadden ontwikkeld. Hoe hoger de dosis, hoe groter de incidentie van tumoren. Bij muisjes waarvan de moeder 50 mg BPA per kilogram voer kreeg, was het risico 7 keer hoger dan bij muisjes waarvan de moeder niet werd blootgesteld. Andere conclusies: een foetus heeft meer moeite dan een volwassene om bisfenol A uit zijn organisme te verwijderen en de tumorontwikkeling is dezelfde voor beide geslachten, terwijl spontane ontwikkeling van leverkanker bij wijfjes gewoonlijk minder voorkomt. (referentie: Environnemental Health Perspectives, 4 februari 2014, DOI:10.1289/ehp.1307449)