...

Aan het woord is kinderpsychiater dr. Delphine Jacobs van de Belgium Pediatric Task Force.Sinds het begin van de coronacrisis geeft de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force, bestaande uit kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en kinderverpleegkundigen, adviezen over kinderen en jongeren aan politieke verantwoordelijken, de GEES, Sciensano en de RAG.Samen met de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, en verschillende verenigingen die in België de rechten en het welzijn van kinderen behartigen, lanceren zij nu de campagne JOY. Bedoeling is om tijdens de covid-periode maar ook nadien op een "duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden"."De gevolgen van de coronavoorzorgsmaatregelen op de ontwikkeling van kinderen, niet alleen nu maar mogelijk zelfs levenslang, staan onvoldoende in verhouding tot de plaats die kinderen innemen in deze pandemie. Slaapproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, stress, verlies en toename van eetlust, schoolmotivatie- en concentratieproblemen, het zijn zorgwekkende symptomen waar net de meest kwetsbare groep sneller naar doorschiet. Er werd gefocust op de risico's en het koste wat kost minimaliseren hiervan", zegt kinderpsychiater Delphine Jacobs in een persbericht. JOY moet de nadruk leggen op het belang en positief effect van sport, school, hobby's en activiteiten, vrienden en familie op het welzijn van kinderen. Dokter Jacobs: "We moeten niet enkel de infectierisico's in acht nemen, maar naar een goed evenwicht zoeken want al deze aspecten zijn cruciaal voor de gezonde ontwikkeling van een kind. We zijn alvast blij dat de overheid geen strengere maatregelen heeft aangekondigd voor kampen en speelpleinwerking, want deze soort ontspanning is onontbeerlijk voor het welzijn van kinderen."WebsiteHoeksteen van de campagne is het digitale kennisplatform - www.joy-platform.be - die "heldere wetenschappelijke informatie" aanbiedt omtrent covid-19 bij kinderen en jongeren. Naast kinderen en jongeren zelf en hun ouders, is er ook een sectie voor (zorg)professionals. De wetenschappelijke informatie moet professionals meer inzicht bieden in het 'waarom' achter bepaalde beslissingen en maatregelen die soms anders zijn bij kinderen dan bij volwassenen, klinkt het. Bijvoorbeeld, waarom worden kinderen minder ziek? Waarom zijn ze minder besmettelijk? Waarom het verschil tussen kinderen jonger en ouder dan 12 jaar?De angst en onzekerheid in de sociale en professionele omgeving van kinderen en jongeren wegnemen "of in ieder geval verminderen", is een belangrijk opzet van JOY. "Door je als professional op een juiste wetenschappelijke manier te informeren over het 'waarom', krijg je handvatten en steunpunten om op vragen en bezorgdheden te antwoorden die je tegenkomt op je werk met kinderen en jongeren."De komende tijd zal de website nog verder aangevuld worden met meer wetenschappelijke informatie.