...

Bij die patiënten blijkt obesitas de risicofactor voor linkerventrikelhypertrofie te zijn die het gemakkelijkst kan worden aangepakt. (referentie: Buono F et al. J Hypertension. 2013; doi:10.1097/HJH.0b013e328365c87d)