...

De BLS+-cursus gaat een stap verder dan een gewone cursus basic life support. Het theoretisch overzicht leert de arts de acute patiënt op een systematische manier te benaderen. Het stelt mogelijke technieken voor, en technische hulpmiddelen.Bepaalde sporten krijgen bijzondere aandacht en de triage bij sportevents komt aan bod.Na de theorie volgt de praktijk, met drie werkstations. Telkens worden technieken getoond en vervolgens ingeoefend:• skills Station 1: luchtweg- en beademingstechnieken;• skills station 2: gebruik van de botboor (EZ-IO);• skills station 3: hartmassage, beademing en het gebruik van de semi-automatische defibrillator.De arts leert het gesystematiseerd denken aan met behulp van de richtlijnen, wordt vertrouwd gemaakt met beschikbare technische hulpmiddelen en krijgt triggers aangereikt voor verdere zelfstudie over het onderwerp.De artsen die deze cursus hebben gevolgd, wil SKA opnemen in een lijst. Sportfederaties en -clubs, en organisatoren van sportevenementen kunnen deze lijst raadplegen als ze op zoek zijn naar een art.De BLS+-cursus is het eerste deel van een drieluik. In december volgt een cursus sportcardiologie en in januari-februari één over inspanningstests.Deze cursus organiseert SKA samen met SmartEducation, een bijscholingsinstituut gericht op musculoskeletale zorgverlening.Docenten zijn spoedarts Gerry Van der Mieren en spoed- en MUG-verpleegkundige Jurgen Dehaes.