...

Op een totaal van 1.753 onderzochte gevallen van gastro-enteritis vonden ze een incidentie van reactieve artritis van 0 tot 4 per 100.000 personen per jaar. Deze vaststelling bevestigt eerdere studies en toont het belang aan van blijvende inspanningen op het gebied van primaire preventie. (referentie: Porter CK et al. J Rheumatol. 2013;40:712)