...

Het KCE publiceerde vorige week rapport 263 As over de Organisatei en financiering van spoeddiensten in België: huidige situate en opties voor hervorming.De organisatie, de geografische spreiding, de wijze van financiering, de bestaffing en het gebruik van de spoeddiensten werd bekeken. Het Federale Kenniscentrum nam in zijn analysen ook de huisartsenwachtposten mee. Over de conclusies publiceerden we vorige week al een bericht.In de laatse editie van Artsenkrant gingen we ook in op de reacties op het rapport - onder meer de reacties van drie hoogleraren huisartsgeneeskunde.Ondertussen bleven er van diverse zijde reacties binnenkomen, vooral op de voorstellen om huisartsenwachtposten naast de spoeddienst te organiseren - met een gemeenschappelijke triage op de ziekenhuiscampus en een permanente aanwezigheid van de huisartsen.Hier vindt u het overzicht:Reactie minister Maggie De Block: "Eén landschap"Reactie BeCEP: geen "archaïsche echelonnering"Reactie Louis Ide: "Uit de bocht"Reactie Kartel: "Simplistische oplossing"Reactie Bvas: "Primaire onnozelheid"Reactie Domus Medica: "Onhaalbaar voorstel"