Dat mutualiteiten medische bijstand aanbieden in het buitenland past perfect in hun opdracht. Mutualiteiten zorgen namelijk voor toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle medische zorgen. Deze opdracht nemen ze al sinds meer dan 30 jaar op in het buitenland.

Mutas is de intermutualistische organisatie die geneeskundige bijstand in het buitenland aanbiedt. Deze dienstverlening kadert binnen de verplichte aanvullende ziekteverzekering wat inhoudt dat een kleine fractie van de bijdrage die ieder lid aan de mutualiteit betaalt gebruikt wordt om de dienstverlening te verzekeren. De modaliteiten van de dienstverlening zijn te vinden in talloze publicaties en in de statuten die iedere mutualiteit publiceert op zijn website.

Mutas verleent dringende medische bijstand aan Belgen op vakantie in het buitenland en organiseert repatriëringen die medisch noodzakelijk zijn. Elke dringende medische behandeling of medisch geïndiceerde repatriëring gebeurt in nauw overleg tussen de behandelende artsen in het buitenland en het medische team van Mutas. De vrije keuze van de patiënt en de medische verantwoordelijkheid van de behandelende arts in het buitenland worden daarbij volkomen gerespecteerd.

Mutas tracht steeds om te werken met openbare ziekenhuizen en binnen duidelijke en aanvaardbare tariefafspraken, wat in het verlengde ligt van de mutualistische opdracht. Andere verzekeraars bieden reisbijstandsproducten aan die ook vormen van medische bijstand en tussenkomst bij repatriëring voorzien, zelfs als daar geen medische indicatie voor bestaat. De reizigers bepalen zelf hoe ze zich best verzekeren voor hun vakantie in het buitenland.

Uiteraard kan elke medische prestatie slechts éénmaal vergoed worden. Daarom wordt er een vorm van gentlemen agreement nageleefd waarbij de organisatie die het eerst gecontacteerd wordt ook de bijstand levert en de medische kosten draagt. Indien nodig worden polissen naast elkaar gelegd en worden, waar mogelijk, dekkingen die niet voorzien zijn in de ene polis overgenomen door de andere. Mutas en de verschillende verzekeringen in België werken in dit verband al jaren coherent samen.

Mutas helpt jaarlijks 25.000 tot 30.000 mensen die in het buitenland ernstige medische problemen krijgen, slachtoffer zijn van een ongeluk of opgenomen worden in een ziekenhuis. Ongeveer 3.000 mensen worden jaarlijks gerepatrieerd op medische gronden. Ruim 400 families worden jaarlijks bijgestaan naar aanleiding van een overlijden in het buitenland. Daarnaast levert Mutas ook medische bijstand aan patiënten die niet in aanmerking komen voor dekking via privé polissen. We denken hierbij onder meer aan zuurstofafhankelijke patiënten en dialysepatiënten. De expertise van Mutas is bekend en gewaardeerd. In binnen- en buitenland!

Dat de auteur zelf niet tevreden is over de dienstverlening van Mutas is een spijtige zaak waarover in het kader van de privacy hierbij niet verder wordt op ingegaan.

Maar om op basis van een enkele persoonlijke ervaring, de ganse werking van Mutas in vraag stellen, wijst mogelijk op een vooringenomenheid ten aanzien van elk mutualistisch initiatief.

Dat mutualiteiten medische bijstand aanbieden in het buitenland past perfect in hun opdracht. Mutualiteiten zorgen namelijk voor toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle medische zorgen. Deze opdracht nemen ze al sinds meer dan 30 jaar op in het buitenland. Mutas is de intermutualistische organisatie die geneeskundige bijstand in het buitenland aanbiedt. Deze dienstverlening kadert binnen de verplichte aanvullende ziekteverzekering wat inhoudt dat een kleine fractie van de bijdrage die ieder lid aan de mutualiteit betaalt gebruikt wordt om de dienstverlening te verzekeren. De modaliteiten van de dienstverlening zijn te vinden in talloze publicaties en in de statuten die iedere mutualiteit publiceert op zijn website.Mutas verleent dringende medische bijstand aan Belgen op vakantie in het buitenland en organiseert repatriëringen die medisch noodzakelijk zijn. Elke dringende medische behandeling of medisch geïndiceerde repatriëring gebeurt in nauw overleg tussen de behandelende artsen in het buitenland en het medische team van Mutas. De vrije keuze van de patiënt en de medische verantwoordelijkheid van de behandelende arts in het buitenland worden daarbij volkomen gerespecteerd. Mutas tracht steeds om te werken met openbare ziekenhuizen en binnen duidelijke en aanvaardbare tariefafspraken, wat in het verlengde ligt van de mutualistische opdracht. Andere verzekeraars bieden reisbijstandsproducten aan die ook vormen van medische bijstand en tussenkomst bij repatriëring voorzien, zelfs als daar geen medische indicatie voor bestaat. De reizigers bepalen zelf hoe ze zich best verzekeren voor hun vakantie in het buitenland.Uiteraard kan elke medische prestatie slechts éénmaal vergoed worden. Daarom wordt er een vorm van gentlemen agreement nageleefd waarbij de organisatie die het eerst gecontacteerd wordt ook de bijstand levert en de medische kosten draagt. Indien nodig worden polissen naast elkaar gelegd en worden, waar mogelijk, dekkingen die niet voorzien zijn in de ene polis overgenomen door de andere. Mutas en de verschillende verzekeringen in België werken in dit verband al jaren coherent samen.Mutas helpt jaarlijks 25.000 tot 30.000 mensen die in het buitenland ernstige medische problemen krijgen, slachtoffer zijn van een ongeluk of opgenomen worden in een ziekenhuis. Ongeveer 3.000 mensen worden jaarlijks gerepatrieerd op medische gronden. Ruim 400 families worden jaarlijks bijgestaan naar aanleiding van een overlijden in het buitenland. Daarnaast levert Mutas ook medische bijstand aan patiënten die niet in aanmerking komen voor dekking via privé polissen. We denken hierbij onder meer aan zuurstofafhankelijke patiënten en dialysepatiënten. De expertise van Mutas is bekend en gewaardeerd. In binnen- en buitenland!Dat de auteur zelf niet tevreden is over de dienstverlening van Mutas is een spijtige zaak waarover in het kader van de privacy hierbij niet verder wordt op ingegaan.Maar om op basis van een enkele persoonlijke ervaring, de ganse werking van Mutas in vraag stellen, wijst mogelijk op een vooringenomenheid ten aanzien van elk mutualistisch initiatief.