...

De vertegenwoordiger van Kartel/ASGB/GBO/MoDeS op de Raad van Bestuur van het KCE keurde het rapport niet goed. Er werd een 'minderheidsnota' opgesteld, waarin het Kartel zijn bezwaren op een rijtje zette en alternatieve voorstellen formuleerde. Die minderheidsnota vindt u samen met het rapport, de synthese,... op de website van het Kenniscentrum.Voor alles naar het ziekenhuis?Het oneigenlijk gebruik op de spoed blijft hoog, stelt het KCE vast. "Het ziekenhuis blijft (...) de voornaamste aantrekkingspool voor patiënten met een ongeplande acute zorgvraag." Dat klopt, daarvoor juist moet er een efficiëntere triage komen. Door alles in het ziekenhuis aan te bieden blijft men het oneigenlijk gebruik van de spoed maar aanmoedigen, vindt het Kartel.Want een huisartsenpost in het ziekenhuis versterkt toch alleen maar de reflex bij het publiek om voor alles naar het ziekenhuis te gaan? Het KCE bouwt in haar voorstel een aantal grendels in. De huisartsenwachtpost op de campus van het ziekenhuis blijft autonoom en het zijn de lokale huisartsenkringen (een of meer) die (mee) verantwoordelijk zijn voor de organisatie van deze wachtpost. Prestaties die thuishoren bij een vaste huisarts (GMD, zorgtrajecten, follow-upconsultaties,...) zouden gewoonweg verboden zijn op de campus. De triage vindt vóór de spoed en vóór de wachtpost plaats.Wetenschappelijk bewijs?Maar zelfs als er voldoende voorwaarden worden ingebouwd, dan nog moet er eerst "wetenschappelijk bewijs" worden geleverd dat dit model ook werkt - en dat het werkt in ons eigen land. Dat de huidige wachtposten, zelfs die die effectief voor de campus of naast de spoed werden opgericht, het oneigenlijk gebruik van de spoed niet verminderd hebben, is voor Kartel dan ook geen argument.De wachtposten werden opgericht om een oplossing te bieden voor de problemen met het organiseren van de huisartsenwachtdienst - niet om een alternatief voor de spoed te bieden. Er worden bovendien in België experimenten opgezet om de effecten van een telefonische triage op het terrein te onderzoeken (zie het artikel in de Artsenkrant van deze week over het project 1733 in Leuven-Tienen). Telefonische triage is beter dan dat de patiënt zich meteen naar het ziekenhuis begeeft. Dat experiment - en het tweede dat er moet komen in Namen-Luxemburg - zal al beter kunnen uitwijzen welke modellen kunnen werken."In any case, a proper evaluation of the most appropriate link between EDs and ODC (integrated in de hospital, at hospital site but not in the ED of a hospital, close to hospital site, independent from hospital site) did not yet take place (in Belgium) but is urgently required", kun je lezen in het KCE-rapport. En daarmee is - voor nu - alles gezegd, vindt het Kartel. (ED = emergency department, ODC = organised duty centre of huisartsenwachtpost).Tweemaal een eerste lijn?In een mededeling aan zijn leden geeft het Kartel/ASGB nog wat meer uitleg bij zijn standpunten. Het KCE stelt voor huisartsen 24/7 op de ziekenhuiscampus beschikbaar te houden om daar de eerstelijnspatiënten op te vangen die oneigenlijk gebruik maken van de spoed. Dat is kort door de bocht, vindt het KCE. Je hebt al gewone volwaardige huisartsenprakijken. Waarom zou je de twee combineren en hoe moet dat?Ondertussen blijven ziekenhuizen zelf het oneigenlijk gebruik van de spoed in de hand werken, stelt het in deze mededeling. Door geplande opname of semi-urgente consultatie bij de specialist via de spoed te laten verlopen. Door opendeurdagen die patiënten de indruk geven dat, dankzij de technische standjes, ze nergens betere zorg kunnen krijgen dan in het ziekenhuis