...

Dat fysieke nabijheid (wachtpost naast de spoed, nvdr) een efficiëntere werking geeft van niet-planbare zorg, daarvoor zijn er wel aanwijzingen in de literatuur. Maar binnen het huidige Belgische gezondheidssysteem is daarvan nog geen enkel voorbeeld voorhanden, stelt Domus Medica vasst. De aanbeveling voor een algemene 'uitrol' van dit model in ons land is "dan ook op zijn zachtst gezegd voorbarig te noemen".Er zijn, voordat men zoiets zou kunnen toepassen, ook nog heel wat lacunes in de organisatie en in de wetgeving op te vullen, waarschuwt Domus Medica. En dat kan ook alleen voor zover de lokale situatie het mogelijk maakt.PermanentieDomus Medica vervolgt:"De 24/7 permanentie is een zeer vreemde conclusie in het rapport, en werd tijdens een stakeholdersmeeting in januari ook helemaal niet naar voren geschoven als optie. Dit roept grote vragen op over de basis waarop deze permanentie in het rapport is opgenomen.""Een 24/7 huisartsenpermanentie zou daarenboven de rol van de eigen, GMD-houdende huisarts ondermijnen. De kern van de eerstelijnsgezondheidszorg moet de eigen huisarts zijn, en 24/7 systemen waar patiënten steeds toegang hebben tot een huisarts op Spoed zal voor een aantal patiënten er toe leiden dat men geen GMD-houdende huisarts meer kiest maar enkel nog gebruik maakt van de spoed."Project 1733Het KCE-rapport legt wel een aantal reële pijnpunten bloot, stelt DM. Te veel patiënten melden zich op de spoed met klachten waarvoor de huisarts hen beter kan opvangen. Het proefproject 1733 in Leuven en Tienen test een betere (telefonische) triage uit van klachten waarmee patiënten zich aanmelden. Meteen probeert het de verschuivingen die zo een triage zou meebgrengen in kaart.Domus Medica vraagt dat men eerst de resultaten van dit proefproject zou afwachten, voor men zich vastpint op de concrete voorstellen die het KCE in zijn laatste rapport doet.Een betere samenwerking tussen spoeddiensten en wachtposten is zeker essentieel. Om meteen over te gaan tot aanbevelingen die een verplichte verhuis van wachtposten naar de Spoed is een brug te ver en gaat voorbij aan de lokale realiteit - aldus Domus Medica.