...

"Het voorstel om de huisartsen 24 uur op 24, zeven dagen op zeven te doen werken [op de ziekenhuiscampus] en om hen daarom hun eerstelijnswerk in hun kabinetten in de steek te doen laten, onthult een dermate diep misprijzen dat het (...) dient bestreden en geboycot te worden", zo luidt het oordeel van de Bvas.De Bvas eist respect voor de huisartsen - voor de kwaliteit van hun werk en voor hun familiaal leven. De werkwijze van de KCE-theoretici botst daarmee, aldus de persmededeling. De Bvas zegt ook dat het primaire doel van de huisartsenwachtposten - menselijkere werkomstandigheden en meer veiligheid - door dit soort voorstellen niet op de helling mag worden gezet.De bevolking laten geloven dat ze beter voor alles terechtkunnen in het ziekenhuis en dat de nabijheid van technologie de beste waarborg is voor kwaliteit van de zorg, zou niet meer van deze tijd mogen zijn - zo vindt de Bvas. Het is een regelrechte belediging aan het adres van de 10.000 artsen die zich voluit inzetten voor de 11,2 miljoen patiënten in ons land;Het concept van het KCE druist in tegen het karakter van het huisartsenberoep. Het zou hun beroepsuitoefening grondig omgooien."In plaats van hun energie te verspillen aan pogingen om het huisartsenberoep te reglementeren zouden sommige leden van het KCE beter blijk geven van een beetje verbeelding en een beetje moed door het gedrag van de slecht geïnformeerde bevolking te confronteren met wat de huisartsen in hun mars hebben qua mogelijkheden. Dat heeft niets weg van een dure spoedgevallendienst. Ze moeten meer inzetten op reële mogelijkheden om al te veeleisende patiënten terug op het juiste spoor te krijgen", zo besluit de mededeling.