...

Bij een langdurige ziekte kunnen artsen een traject opstarten om de werknemer de kans te geven geleidelijk het werk opnieuw aan te vatten. De adviserend arts van het ziekenfonds kan dat bijvoorbeeld wanneer hij de werknemer na een maand ziekte ziet.De adviserend arts, wanneer hij denkt dat de werknemer voldoende in staat is om aangepast werkt te hervatten, contacteert dan binnen de drie maanden de betrokken bedrijfsarts. EMD-toolMaar naast de adviserend arts of de bedrijfsarts kan ook de huisarts, in samenspraak met de patiënt, een re-integratietraject aanvragen.Een tool werd ontwikkeld om vanuit het EMD hiertoe een re-integratiedossier te openen. Dat gebeurt met een eForm die met ieder huisartsendossier kan worden geopend en ingevuld.Aan de hand van het INSZ van de patiënt/werknemer worden de bekende gegevens in het dossier ingevuld - de huisarts moet de informatie in het dossier dan aanvullen door de mogelijkheden van zijn patiënt en de aandachtspunten bij re-integratie op te geven. Hij kan een re-integratievoorstel formuleren.Beveiligd kanaalDe huisarts ziet dan wie de adviserend arts en de bedrijfsarts zijn die het dossier mee behandelen. De huisarts kan hen veilig de vertrouwelijke medische elementen melden die voor de afhandeling van belang zijn.Deze informatie wordt immers verstuurd met de eHealthBox, de beveiligde e-mailservice van het federale eHealth-platform. Boodschappen worden, standaard, door de software van de verzender versleuteld en kunnen dan alleen door de software van de geadresseerden worden ontcijferd.Alleen de bevoegde artsen krijgen de gegevens die naar hen verzonden zijn bijgevolg te zien - ook de bedrijfsarts, bijvoorbeeld, is wettelijk aan het beroepsgeheim gebonden.