...

De verplichte derdebetalersregeling voor RVV-patiënten zou vanaf 1 juli van kracht worden. Dit werd, omwille van technische redenen m.b.t. het gebrek aan voorbereiding van de softwarebedrijven, uitgesteld tot 1 oktober. Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 bepaalt in punt 5.4: "Deze verplichting is gekoppeld aan het beschikbaar zijn van de nodige elektronische toepassingen op het terrein." Zo stelt het GF in een persbericht.Het Gemeenschappelijk Front vraagt de minister om de akkoorden te respecteren of het risico te lopen dat ze worden opgezegd. Het Front blijft zich met klem verzetten tegen over elke verplichting inzake derde betaler en eist daarom nieuwe onderhandelingen, luidt het.