...

Het systeem van beslissingsondersteuning wordt uitgerold op basis van 'proof-of-concept projecten'. Bedoeling is om hierbij IGuide te gebruiken, een door de Europese vereniging van radiologen gepromote oplossing.Op een gebruiksvriendelijke, snelle manier stelt dat verwijsrichtlijnen medische beeldvorming ter beschikking van het medisch korps. IGuide zou in de loop van 2019 worden uitgerold in toepassing van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Verder gaat de overheid een gestandaardiseerd aanvraagdocument uitwerken. Dat zou het elektronisch voorschrijven van medische beeldvorming moeten faciliteren.Dat alles gebeurt in uitvoering van het protocolakkoord medische beeldvorming dat de federale overheid en de deelstaten afsloten. De oorspronkelijke conventie dateert al van 2014; in november vorig jaar sloten de acht ministers bevoegd voor volksgezondheid in dit land een aanvullend protocol af.Het omvat ook een nieuwe uitbreidingsronde van het aantal MRI-scanners in de Belgische ziekenhuizen. Er komen 18 nieuwe MRI's bijkomen. Momenteel zijn er 121 officieel erkende toestellen. Dat moeten er dus 139 worden, een toename met 15%. In een eerste fase kwamen er eerder al twaalf toestellen bij.De eerste stap tot uitbreiding is gezet. Maar de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid -waarin alle bevoegdheidsniveaus zetelen - moet nu wel nog een akkoord afsluiten over de regionale verdeling van de 18 nieuwe MRI-toestellen. Daarna dienen de gemeenschappen de toestellen nog toe te wijzen aan de ziekenhuizen. Effectief operationeel zijn de MRI-scanners dus pas over twee tot drie jaar. Minister De Block (Open VLD) benadrukt dat de hele operatie budget-neutraal moet verlopen.Lees verder in de krant op pagina 3: Apparatuur wordt intensief gebruikt