...

De therapeutische vrijheid is een prerogatief van het artsenberoep. In de dagelijkse praktijk is het voor elke arts belangrijk de geneesmiddelen te kiezen waar de patiënten het meest baat bij hebben. Een aantal recente maatregelen zet deze therapeutische vrijheid echter onder druk. Daarover wil het Vlaams Artsensydicaat morgen op een symposium in Edegem de discussie op gang brengen.De huidige crisis zorgt ervoor dat alle sectoren moeten inleveren, ook de zorgsector. Alleen maakt het Vlaams Artsensyndicaat zich zorgen over het soort maatregelen dat de overheid neemt om te besparen in de zorgsector, precies omdat die de essentie van het vrije artsenberoep, namelijk de therapeutische vrijheid, in het gedrang brengen.Het Verzekeringscomité heeft bij het vaststellen van het budget voor 2013 besloten om het artsenbudget te koppelen aan het budget voor de geneesmiddelen. Er zal extra geld (8 miljoen euro) voorzien worden voor de wachtposten, maar hiervoor moeten de artsen voor 21,6 miljoen euro inleveren op de index. Die index kunnen de artsen dan later gedeeltelijk of volledig terugkrijgen "op basis van de evaluatie van de weerslag op de uitgaven van de daling van de volumes die zijn vastgesteld in de betrokken klassen van protonpompinhibitoren, antibiotica, statines...". Sinds 1 april zijn de apothekers ook verplicht bij een voorschrift op stofnaam (Vos) een geneesmiddel te kiezen uit de groep van de 'goedkoopste geneesmiddelen'. Een maand later, op 1 mei, ging de verplichte substitutie van kracht, waardoor de apotheker verplicht is om één van de goedkoopste geneesmiddelen af te leveren bij een voorschrift van antibiotica of antimycotica. Vraag is of de artsen met deze beperkingen nog volledig in het voordeel van hun patiënten kunnen voorschrijven?Artsen buiten spelDokter Luc De Clercq, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat afdeling Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant: "De therapeutische en diagnostische vrijheid van artsen is cruciaal en die is ook in verschillende wetten vastgelegd. Uiteraard horen daar een aantal restricties bij, maar de uiteenlopende en veelvuldige beperkingen waar we nu mee geconfronteerd worden, zijn niet logisch meer en worden meer regel dan uitzondering. Bovendien koppelen beleidsvoerders maatregelen en voorwaarden aan elkaar die totaal niet te koppelen zijn. De bevoegdheden van de overlegorganen worden systematisch uitgehold en de artsen worden voor voldongen feiten geplaatst."Daarom gaat het Vlaams Artsensyndicaat de discussie aan. Tijdens een symposium komen zowel artsen als mensen van de FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid, de ziekenhuissector en uit de farmasector aan bod. "We willen als belangenvereniging onze mening ventileren, maar zeker ook informeren door sprekers uit de verschillende domeinen aan bod te laten komen", aldus Dr. De Clercq. "We wensen het debat aan te gaan, want momenteel worden artsen door de beleidsmakers te veel buiten spel gezet. De kans om artsen te laten wegen op het beleid wordt volledig gekortwiekt." De therapeutische vrijheid komt verder ook nog in het gedrang omdat de bestaande controlesystemen (in het bijzonder voor de hoofdstuk IV geneesmiddelen) stilaan hallucinante vormen aannemen. Het toezicht staat op zich niet ter discussie, maar de steeds toenemende administratieve rompslomp krijgt heel wat kritiek. "Het wordt echt kafkaiaans", vindt Dr. De Clercq. "Het moet weer realistischer worden, een herstructurering dringt zich op. Uiteindelijk is de patiënt het grote slachtoffer."Meer info: www.vlaamsartsensyndicaat.beKatia Belloy