...

De regering benoemde vijf personen die haar zullen vertegenwoordigen in de Algemene Raad van het Riziv. Een opvallende naam is Dirk Ramaekers, algemeen medisch directeur van het ZNA en vroegere baas van het Federale Kenniscentrum.De Algemene Raad bepaalt het algemene beleid van het Riziv, waakt over de uitvoering van de wetgeving en heeft, binnen het Riziv, het laatste woord over de begroting. Driekwart van de stemhebbende leden vertegenwoordigen de 'geldschieters' van het Riziv: de werknemers, werkgevers, zelfstandigen en de regering. Een kwart vertegenwoordigt de ziekenfondsen. De zorgverstrekkers hebben alleen een raadgevende stem in dit hoogste beheersorgaan.Ramaekers vertegenwoordigt de regering en is dus stemhebbend lid. In een korte reactie stelt hij tegenover Artsenkrant dat zijn "affiniteit als arts en als medisch directeur met de werkvloer zeker een voordeel biedt".KabinettenDirk Ramaekers zal daarnaast ook minister van Economie en Consumentenzaken en vice-premier Johan Vande Lanotte adviseren. Hij offert, naar eigen zeggen, een beperkt deel van zijn tijd op om voor de vice-premier het gezondheidsbeleid op te volgen. Wat de dossiers zijn waarop hij zal focussen, kan hij niet zeggen. De regering gaat eigenlijk nog maar van start en in eerste instantie komt het er op aan te waken over de uitvoering van het regeerakkoord.Ook de andere regeringsvertegenwoordigers in de Algemene Raad zijn medewerkers of ex-medewerkers van ministers: Marc Loix (afkomstig van het christelijke ziekenfonds), Bernard Lange en Jean-Noël Godin. Plaatsvervangend lid is Noël Montoisy.Een buitenbeentje is Brieuc Van Damme, economist van opleiding en actief lid van de denktank Itinera Institute. Van Damme legt zich toe op gezondheidseconomie en schrijft over onze vergrijzende samenleving, zo bijvoorbeeld het rapport 'Het Grijze Goud (Hoe babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal kunnen maken)'. Hij is onafhankelijk consulent en gastdocent aan de UGent, maar lijkt niet direct verbonden aan een van de kabinetten.