...

Radiotherapie is tot op de millimeter nauwkeurig en houdt geen risico's in. Dat maakt het een inderdaad doeltreffende, maar miskende kankerbehandeling. En in tegenstelling tot wat sommigen denken, komen er aan bestralingen, brachytherapie uitgezonderd, geen radioactieve producten te pas. Volgens een Britse studie draagt radiotherapie bij 4 op de 10 patiënten bij tot de genezing. Daarmee scoort de behandeling beter dan conventionele chemotherapie. Toch vindt 40% van de patiënten in diezelfde studie bestraling "beangstigend". Ook in België is dat zo en wordt het tijd om dit achterhaalde beeld bij te stellen. Dat zeggen vakmensen uit de sector en met name prof. Olivier De Hertogh (foto), de voorzitter van de Belgische Vereniging voor Radiotherapie & Oncologie.