...

Voor een geldige aanvraag voor beeldvorming, moet de arts voldoende informatie over de context meegeven. Dat is eigenlijk niet nieuw, stelt dokter Hueting (Kartel/ASGB), al geeft het Riziv nu preciezer op wat er allemaal in de aanvraag moet staan. Nieuw is vooral dat de radioloog zijn eigen deskundigheid mag aanspreken, en eventueel het aangevraagde onderzoek mag vervangen door een dat beter geïndiceerd is, zo legt hij uit.Op het overleg artsen-ziekenfondsen is nu verder bepaald dat de radioloog zijn motivatie voor een wijziging aan de aanvrager moet meedelen. "Elke vervanging wordt in het protocol toegelicht", zo zal in het KB over het substitutierecht nog worden opgenomen. De radioloog krijgt hiermee een educatieve rol voor de aanvrager en de patiënt, luidt de toelichting.