...

Het nieuwe formulier voor de aanvraag van medische beeldvorming, dat vanaf 1 maart verplicht wordt, deed al heel wat stof opwaaien. De voorschrijvende artsen zien het als nutteloze extra rompslomp. Er is bovendien geen elektronische versie beschikbaar.Wie beslist?Vraag is ook wat precies moet worden verstaan onder 'voorgestelde onderzoeken', één van de in te vullen vakjes op het nieuwe document. Toch wel een vrijblijvende formulering, schreven we in onze vorige editie. Want van een voorschrift in de strikte zin van het woord is op die manier geen sprake meer. Kan de radioloog dan naar eigen goeddunken een ander onderzoek uitvoeren, al dan niet in overleg met de voorschrijver en de patiënt?Radioloog Rudi Van Driessche (Bvas) haalt er de tekst van het nieuwste akkoord artsen-ziekenfondsen bij. Daarin staat: "Er zal worden vastgesteld onder welke voorwaarden de radioloog een voorschrift kan aanpassen met het oog op een meer 'evidence based'-diagnose zoals reeds het geval is in de sector klinische biologie (art. 24 §9, 3° van de nomenclatuur)."Juridische basisDe radioloog mag dus kiezen uit deze voorgestelde onderzoeken maar heeft met de huidige stand van de wetgeving nog geen juridische basis om de onderzoeken te wijzigen, legt Van Driessche uit.Ook dokter Christian Delcour, voorzitter van het Consilium Radiologicum, beaamt dat er een aanpassing mogelijk is. "Het is overigens maar logisch dat de radioloog het gevraagde onderzoek kan vervangen door een ander, beter aangepast alternatief, dat bijvoorbeeld performanter is en/of minder straling veroorzaakt." Uiteraard gebeurt zoiets best in overleg met de voorschrijvende arts, stipt hij nog aan.Veerle Caerels