...

Het altaarstuk 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck is aan een grondige herstelling toe en werd onlangs vanuit de Gentse Sint-Baafskathedraal zorgvuldig verhuisd voor restauratie. Die zal worden verwezenlijkt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).Het KIK werd gesticht in 1934 en is wereldwijd een van de eerste multidisciplinaire centra voor conservatie en restauratie. Het verenigt kunsthistorici, conservatoren, restaurateurs, fysici, chemici en fotografen. Paul Coremans, de eerste directeur van het KIK, had reeds lang het belang van wetenschappelijke onderzoeksmethoden voor de studie van kunstwerken begrepen. Hij verwachtte vooral veel van niet-destructieve methodes, zoals infraroodbelichting, UV-licht en röntgenstralen, die het kunstwerk geen schade toebrengen."Met RX-stralen kunnen de techniek en de specifieke toets van de kunstenaar worden gevisualiseerd. Ze geven informatie over de bewaringstoestand op een bepaald ogenblik in de geschiedenis en geven ook indicaties over de authenticiteit van het werk", zegt Catherine Fondaire, experte verbonden aan het KIK. "De verhuis van 'Het Lam Gods' is een unieke kans om van het volledige veelluik een radiografie op groot formaat te maken. In combinatie met de andere laboratoriumtesten zal dit de restaurateur of kunsthistoricus in staat stellen om het werk in zijn geheel beter te begrijpen."Ter gelegenheid van de restauratie van 'Het Lam Gods' organiseert het Belgisch Museum voor Radiologie een symposium op zaterdagnamiddag 29 september in het Vormingscentrum Dr. Guislain in Gent. Naast Catherine Fondaire zal Kanunnik Peter Schmidt, professor-emeritus aan de KUL en wereldautoriteit voor 'Het Lam Gods', een voordracht geven over het meesterwerk. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via e-mail (info@radiology-museum.be). Meer informatie vindt u op de website www.radiology-museum.be