...

"Radiologen zijn niet de grootste verdieners in het ziekenhuis", zegt Dr. Christian Delcour. Het woord honorarium is misleidend omdat het voor een radioloog iets helemaal anders betekent dan voor veel andere artsen. "Met dit bedrag betalen we ook de toestellen (MRI), de infrastructuur, de gebouwen en het paramedisch en verpleegkundig personeel. Een MRI kost al gauw anderhalf miljoen euro." De radiologen zelf krijgen maar een deel van wat er van het honorarium overschiet, het ziekenhuis houdt ook nog een percentage af. Scheef gegroeid Vooral in de Franstalige pers lagen de radiologen onder vuur. Onder de kop 'Overgewaardeerde medische honoraria' citeerde Le Soir uitvoerig uit het rapport van de commissie begrotingscontrole van het Riziv. De voorzitter van die commissie, Paul Verhaevert, hamert elk jaar opnieuw op de nood aan hervorming van de nomenclatuur, die in zijn beeldspraak "een nieuw huis" nodig heeft.De voorbije jaren werd de nomenclatuur weliswaar herhaaldelijk gewijzigd en aangevuld, schrijft Verhaevert in zijn rapport, maar dat gebeurde ondoordacht en het resultaat is onoverzichtelijk. "Nieuwe kleine bijgebouwen werden zonder veel samenhang aangehecht aan het hoofdgebouw. Scheef gegroeide toestanden van onder- of overwaardering van de zorgverlening bleven onaangeroerd."Verhaevert erkent dat er inspanningen geleverd werden om ondergewaardeerde honoraria voor sommige specialisten te verhogen. "Maar dat gebeurde telkens door het vragen van bijkomende middelen, nooit door een aftopping van 'overgewaardeerde' honoraria." Le Soir vroeg zich af welke honoraria overgewaardeerd zijn en vond enkele ziekenhuisbeheerders bereid om anoniem te getuigen. "We hebben vier radiologen verloren omdat hun financiële eisen niet haalbaar waren: ze eisten 35.000 euro per maand", zegt één van hen. Volgens een expert van het Kenniscentrum verdienen sommige specialismen tot vijf keer meer dan andere. De best betaalde specialisten zouden tot 65.000 euro per maand factureren.Imagoschade "Radiologen zijn niet de grootste verdieners, wij verdienen niet vijf keer meer dan andere specialisten", repliceert Dr. Delcour. Hij vindt het ongehoord dat het Riziv alles op een hoop blijft gooien. "Wij betreuren dat het Riziv eens te meer zonder enige toelichting cijfers verspreidt in de pers en op die manier schade toebrengt aan het imago van het geneeskundig korps."