...

"Deze verhoging is onontbeerlijk geworden gezien de toenemende vraag naar MRI-onderzoeken", zegt BVR-voorzitter prof. dr. Geert Villeirs. "Omdat MRI-toestellen hoogkwalitatieve diagnostiek aanbieden zonder gebruik te maken van röntgenstralen, worden de toestellen meer en meer aangeduid als belangrijkste opsporingsmethode in de "Richtlijnen voor Goed Gebruik van Medische Beeldvorming". In de richtlijnen wordt beschreven welke apparatuur het best wordt ingeschakeld voor welk onderzoek. Door de richtlijnen na te leven krijgt de patiënt het meest aangewezen onderzoek."VergunningWel wordt het uitbaten van MRI-toestellen in België geprogrammeerd. Dat wil zeggen dat enkel ziekenhuizen die van de overheid via een vergunning gemachtigd worden een MRI-toestel mogen gebruiken.Prof. Geert Villeirs: "Momenteel zijn er 109 toestellen actief, waarvan 58 in Vlaanderen, 32 in Wallonië en 19 in Brussel. Een aantal dat onvoldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen, waardoor veel artsen verplicht op zoek gaan naar een alternatief. Dat alternatief is vaak een CT-scan, die in tegenstelling tot MRI-scans, wél gebruik maakt van röntgenstralen én waarvan de plaatsing niet geprogrammeerd is. Door de beslissing om de programmatie van MRI-toestellen te verhogen, zetten we in op een diagnostiek die beter aangepast is in functie van de bescherming van de patiënt voor straling. Ook in de toekomst zullen wij vanuit de BVR hierop blijven inzetten. Dit kadert in ons actieplan om het aantal inadequate vragen naar CT-scans naar omlaag te halen."SpreidingDoor deze nieuwe beslissing, verzekert de overheid volgens de BVR tevens een gelijke geografische spreiding van MRI-toestellen over het land. "En dit gezien nieuwe toestellen prioritair toegewezen zullen worden aan ziekenhuizen die nog niet over een MRI-toestel beschikken. Deze maatregel moet een optimale vervanging van CT- door MRI-onderzoeken toelaten."Twaalf nieuwe MRI-toestellen zijn volgens prof. Villeirs nog maar een begin. "Om optimaal te kunnen functioneren moeten we allicht naar 33 extra toestellen, zoals ook gesuggereerd door de Nationale Raad op de Ziekenhuisvoorzieningen. De voorwaarde voor het bijplaatsen van MRI-toestellen was echter dat het budgetneutraal kon gebeuren. De meerkost moet met andere woorden gecompenseerd worden met een minderuitgave in andere gebieden van de medische beeldvorming. Dat betekent dus dat de radiologen eigenlijk zelf hun bijkomende toestellen financieren."BudgetneutraliteitVoor 33 extra toestellen wordt in feite uitgegaan van een maximale adherentie aan de richtlijnen voor goed gebruik van medische beeldvorming. "Dit laatste is echter een geleidelijk proces. Vandaar dat ook het plaatsen van extra MRI-toestellen geleidelijk zal verlopen. Daarbij zal de budgetneutraliteit permanent geëvalueerd worden en als blijkt dat dit lukt zal er ruimte zijn voor nog meer MRI-toestellen."