...

"Dit formulier preciseert beter welk onderzoek juist wordt gevraagd, aan de hand van klinische gegevens. Want nu blijven veel aanvragen beperkt tot het soort onderzoek, 'RX thorax' bijvoorbeeld, zonder verdere informatie", legt dokter Delcour uit. Het document geeft een maximum aan informatie om het onderzoek te kunnen oriënteren, gaat de radioloog verder. "De voorschrijver moet de pertinente antecedenten vermelden, de huidige aandoening en het gewenste onderzoek. Er wordt dus een klinische vraag gesteld waarop de radioloog een gepast antwoord moet geven."Wat met connexisten? Vreemd is wel dat dit nieuwe formulier beperkt blijft tot radiologen, vindt Delcour. "Een niet te verwaarlozen aantal onderzoeken medische beeldvorming wordt immers uitgevoerd door connexisten. Zij schrijven zelf onderzoeken voor en moeten helemaal geen verantwoording afleggen. Het is niet logisch dat bijvoorbeeld gynaecologen zelf zonder enige beperking echografieën kunnen blijven voorschrijven." Een bemerking die hij al overmaakte aan het Riziv en waar hij snel respons op verwacht. Verder lijkt het de radioloog aangewezen om een overgangsperiode in te voeren. Elk ziekenhuis werkt immer met eigen, specifieke aanvraagformulieren. Daarom pleit Christian Delcour voor een overgangsperiode tot 1 juni of 1 juli. "Zo krijgen de ziekenhuizen de kans om zich aan te passen. Na die datum zouden de aangevraagde onderzoeken dan enkel nog terugbetaald worden als ze zijn voorgeschreven aan de hand van het nieuwe document. Maar zo vermijden we tenminste dat patiënten vanaf 1 maart hun terugbetaling mislopen omdat het juiste formulier niet werd ingevuld."Vrijblijvend Intussen rijst de vraag wat op het formulier juist wordt bedoeld met 'voorgestelde onderzoeken', toch wel een vrijblijvende formulering. Van een voorschrift in de strikte zin van het woord is op die manier niet echt meer sprake. Betekent dit dat de radioloog eventueel naar eigen goeddunken een ander onderzoek kan uitvoeren, al dan niet in overleg met de voorschrijver en de patiënt? Wordt ongetwijfeld vervolgd.France Dammel/Veerle Caerels