...

Het aantal prestaties in de radiologie stijgt de voorbije jaren minder snel dan in andere disciplines. Toch blijken de radiologen steeds achter het net te vissen. Nochtans trachten ze, in overleg met ziekenfondsen en overheid, zowel de voorschrijvers als de bevolking te sensibiliseren tegen elke vorm van overconsumptie.In januari 2011 werden de honoraria voor intellectuele acten met 1,4% geïndexeerd, terwijl dat voor technische prestaties slechts vanaf 1 mei werd ingevoerd. De radiologie vormde daarop een uitzondering, aangezien ze met ingang van 1 juli 2011 een indexatie kreeg van slechts 0,93%. Die werd dan toch op 1 december opgetrokken tot 1,4%. In 2012 worden alle technische prestaties met 1% opgewaardeerd, met uitzondering van CT-onderzoeken en sommige prestaties anesthesie en urgentiegeneeskunde. Zwarte pietZijn de radiologen daarmee tevreden? "Helemaal niet", zegt Dr. Rudi Van Driessche, radioloog in het St. Maartenziekenhuis Mechelen, en vertegenwoordiger van zijn discipline in de Bvas. "Ondanks het feit dat we in 2010 zowat 17 miljoen onder onze enveloppe bleven, werd de indexering slechts mondjesmaat en met sterke vertraging toegepast. Daarnaast was er ook nog een inlevering van 3,9% op de echografie en 4 miljoen euro op de CT-schedel door de invoering van conebeam-CT. Er is blijkbaar een zekere hetze tegen de radiologen, vooral bij de ziekenfondsen, maar ook bij het Riziv, wellicht omdat we ten onrechte nog steeds als de grootverdieners van het medisch beroep worden beschouwd." Om de zes maanden evalueert het Riziv in een audit de evolutie van de prestaties en van de uitgaven. Daaruit blijkt dat het voorbije decennium het budget van de radiologie minder snel groeit dan dat van andere disciplines. "Toch krijgen we steeds opnieuw de zwarte piet toegeschoven", aldus Rudi Van Driessche. "Dat heeft uiteraard een invloed op het aantal deconventies binnen onze specialiteit. Officiële cijfers spreken van ongeveer een derde deconventies, maar vermoedelijk ligt dat cijfer hoger, omdat gepensioneerde collega's ook in het totale aantal worden verrekend. Van de 1.690 radiologen zijn er een kleine 1.400 actief. Naar aanleiding van de publicatie van de conventie in het Staatsblad, zal de Nationale Unie der Radiologen binnenkort een ordewoord tot deconventie verspreiden voor 2012." Anderzijds worden radiologen met een fulltime extramurale praktijk eerder zeldzaam. Dat heeft uiteraard te maken met de beperking van activiteit tot klassieke radiologie en echografie. CT-scan, NMR en interventionele radiologie gebeuren uitsluitend in ziekenhuizen. Radiologen met een privé-praktijk zijn dan ook vaak werkzaam in een kliniek. VoorschrijfgedragOm het aantal prestaties in de radiologie binnen aanvaardbare en medisch verantwoorde perken te houden, wordt zowel door de overheid als door de radiologen zelf aangedrongen op een rationeel voorschrijfgedrag. Niet enkel om financiële redenen, maar ook om de bestralingbelasting zoveel mogelijk te beperken. "De sensibiliseringscampagne is vergelijkbaar met die voor het gebruik van antibiotica. Ook de bevolking moet ervan overtuigd worden dat radiologische onderzoeken geen banale prestaties zijn, en dus steeds met de nodige voorzorgen moeten worden voorgeschreven. Als radioloog zijn we ook afhankelijk van de artsen die de onderzoeken aanvragen. In tegenstelling tot de meeste andere disciplines, hebben we dus geen rechtstreekse impact op het volume van onze prestaties", merkt Van Driessche op. Om de artsen te helpen om zo rationeel mogelijk voor te schrijven, werken de radiologen samen met de FOD Volksgezondheid aan de uitgave van een periodiek tijdschrift, waarin de richtlijnen voor het voorschrijven worden toegelicht en geactualiseerd. Tevens wordt gewerkt aan kwaliteitsnormen voor diensten medische beeldvorming. "Indien er moet worden bespaard, dan moet in de eerste plaats het volume van de prestaties worden aangepakt, en moeten er niet steeds degressieve tarieven worden gehanteerd. Die werken alleen vermenigvuldiging van de prestaties in de hand", concludeert de Mechelse radioloog.