...

Dokter Van Driessche reageert op het artikel in de Artsenkrant van 8 juli. Daarin stond dat de radiologen akkoord gaan met het verlies van een deel van hun index "omdat het lang niet zeker is dat de vooropgestelde trendcorrectie in de medische beeldvorming gehaald zal worden". Ongegrond Volgens Van Driessche - die zelf radioloog is in het AZ Sint-Maarten in Mechelen - zijn de radiologen zeer ontstemd over het uitblijven van hun volledige 1,4% index. Als enige specialisme moesten de radiologen wachten tot 1 juli voor de verrekening van hun index, en dan nog voorwaardelijk. Alleen als de gevraagde trendcorrectie aangetoond was in de cijfers, kregen de radiologen hun 1,4% index. Dat gebeurde niet volledig en daarom wilde het Riziv maar 0,93% index toekennen. Rudi Van Driessche vindt die voorstelling van de zaken onrechtvaardig: "De medische beeldvorming bleef in 2010 meer dan 15 miljoen onder het voorziene budget. Er was dus geen enkele reden om de medische beeldvorming aan een uitzonderingsregime te onderwerpen." Het Riziv baseerde zich bovendien op onvolledige en zelfs foute cijfers, gaat hij voort. "De uitgaven van de eerste twee maanden van 2011 zijn onvoldoende representatief om conclusies te trekken. De technische raming voor 2011 houdt geen rekening met een aantal niet gerealiseerde besparingen."De zaak veroorzaakt spanningen binnen de beroepsvereniging. Zo beslisten de radiologen begin dit jaar te wachten met het betalen van hun lidgelden voor het VBS en de Bvas. Aangezien ze nu ongeveer tweederde van hun indexmassa toegekend krijgen, stelt Van Driessche voor dat de radiologen ook maar tweederde van hun lidgelden zouden betalen.