...

Deze nieuwsbrief voor radiologen stelt vast dat buiten de wereld van de radiologie er steeds vaker wordt aangenomen dat radiologie niet meer is dan alleen maar een product. Hij verwijst naar een recent artikel verschenen in New England Journal of Medicine (Emanuel E et al. N Engl J Med. 2012;367:949) waarin de auteurs stellen dat een van de manieren om de kosten in de gezondheidszorg te beperken erin zou kunnen bestaan offertes te vragen voor alle producten. Medische beeldvorming wordt expliciet als een van die producten genoemd. Het is belangrijk dat radiologen hiertegen ingaan. Een van de manieren om dat te doen is door als arts een grotere adviserende rol op zich te nemen. "Het is belangrijk dat bestuurders en politici ons niet alleen zien als artsen in een donkere kamer die rapporten afleveren, maar ook als artsen die een relatie hebben met hun patiënten en de verwijzende artsen en actief deel betrokken zijn bij de verzorging van patiënten."