Het is het Waalse ziekenhuis Epicura (Ath en Mons-Borinage) dat de kat de bel aanbond. Het ziekenhuis diende bij de Raad van State een klacht in tegen het budget voor 2015 en haalde gelijk: de Raad besliste om het desbetreffende KB te schrappen. Dat goede nieuws voor het Henegouwse ziekenhuis vormt voor de boekhouding van de FOD Volksgezondheid evenwel een tikkende tijdbom, die de juridische diensten met man en macht proberen te ontmantelen.

De klacht van Epicura kwam er omdat het ziekenhuis zich benadeeld voelde door de manier waarop de besparing op het kraamverblijf werd doorgevoerd.

"De minister heeft besloten om de verblijfsduur in 2015 willekeurig met een halve dag in te korten. Dat hebben we moeten ondergaan. Wat wij hebben aangeklaagd, is de terugwerkende kracht van de toepassing van de maatregel", legt adjunct-algemeen directeur Fabienne Draux uit.

Het budget voor de ziekenhuizen werd begin vorig jaar vastgelegd op 8,16 miljard euro, en omvatte de geplande besparingen voor gewone bevallingen. Maar de modaliteiten voor de berekening van de bijdrage van Epicura werden pas in oktober per KB vastgelegd. En dat KB heeft de Raad van State nu geschrapt.

In theorie zou Epicura dus de afgehouden bedragen moeten recupereren. Het gaat voor het ziekenhuis niet om miljoenen euro's. Maar andere ziekenhuizen hebben ondertussen een gelijkaardige klacht ingediend. De huidige beslissing zou dus wel eens jurisprudentie kunnen worden. In dat geval moet aan de kraamafdelingen het volledige bedrag van de besparingen uit 2015 worden terugbetaald.

Momenteel kunnen noch de FOD Volksgezondheid noch minister De Block meedelen welk gevolg ze aan deze uitspraak van de Raad van State zullen geven. Hoogstwaarschijnlijk zullen de financiële middelen van de ziekenhuizen worden verhoogd met hun vorige bijdrage bij de opstelling van het budget voor 2017. In de wandelgangen van de FOD Volksgezondheid is evenwel te horen dat Epicura en de andere ziekenhuisgroeperingen beter de voorwaardelijke wijs zouden gebruiken. Of met andere woorden: de minister, haar advocaten en haar medewerkers proberen de zaak recht te trekken.

"Ook al onderhoudt Epicura een vertrouwensrelatie met de federale overheid, we moeten voorzichtig en realistisch blijven. Laten we afwachten wat er op het niveau van mevrouw De Block gaat gebeuren", relativeert Fabienne Draux. En ze sluit breed glimlachend af: "Momenteel is dit een verworven zaak, maar voor hoe lang?

Het is het Waalse ziekenhuis Epicura (Ath en Mons-Borinage) dat de kat de bel aanbond. Het ziekenhuis diende bij de Raad van State een klacht in tegen het budget voor 2015 en haalde gelijk: de Raad besliste om het desbetreffende KB te schrappen. Dat goede nieuws voor het Henegouwse ziekenhuis vormt voor de boekhouding van de FOD Volksgezondheid evenwel een tikkende tijdbom, die de juridische diensten met man en macht proberen te ontmantelen. De klacht van Epicura kwam er omdat het ziekenhuis zich benadeeld voelde door de manier waarop de besparing op het kraamverblijf werd doorgevoerd. "De minister heeft besloten om de verblijfsduur in 2015 willekeurig met een halve dag in te korten. Dat hebben we moeten ondergaan. Wat wij hebben aangeklaagd, is de terugwerkende kracht van de toepassing van de maatregel", legt adjunct-algemeen directeur Fabienne Draux uit.Het budget voor de ziekenhuizen werd begin vorig jaar vastgelegd op 8,16 miljard euro, en omvatte de geplande besparingen voor gewone bevallingen. Maar de modaliteiten voor de berekening van de bijdrage van Epicura werden pas in oktober per KB vastgelegd. En dat KB heeft de Raad van State nu geschrapt. In theorie zou Epicura dus de afgehouden bedragen moeten recupereren. Het gaat voor het ziekenhuis niet om miljoenen euro's. Maar andere ziekenhuizen hebben ondertussen een gelijkaardige klacht ingediend. De huidige beslissing zou dus wel eens jurisprudentie kunnen worden. In dat geval moet aan de kraamafdelingen het volledige bedrag van de besparingen uit 2015 worden terugbetaald.Momenteel kunnen noch de FOD Volksgezondheid noch minister De Block meedelen welk gevolg ze aan deze uitspraak van de Raad van State zullen geven. Hoogstwaarschijnlijk zullen de financiële middelen van de ziekenhuizen worden verhoogd met hun vorige bijdrage bij de opstelling van het budget voor 2017. In de wandelgangen van de FOD Volksgezondheid is evenwel te horen dat Epicura en de andere ziekenhuisgroeperingen beter de voorwaardelijke wijs zouden gebruiken. Of met andere woorden: de minister, haar advocaten en haar medewerkers proberen de zaak recht te trekken. "Ook al onderhoudt Epicura een vertrouwensrelatie met de federale overheid, we moeten voorzichtig en realistisch blijven. Laten we afwachten wat er op het niveau van mevrouw De Block gaat gebeuren", relativeert Fabienne Draux. En ze sluit breed glimlachend af: "Momenteel is dit een verworven zaak, maar voor hoe lang?