...

Tien studenten van de Université de Namur die dit jaar het eerste jaar geneeskunde beëindigden, maar niet slaagden voor het vergelijkend examen na BLOK 1, tekenden tegen hun uitsluiting beroep aan bij de Raad van State. Het vergelijkend examen - de 'filter Marcourt' - bepaalt of ze een attest krijgen dat hen de mogelijkheid geeft de bacheloropleiding medische wetenschappen voort te zetten.Geen wettelijke basisNegen van de tien studenten kregen gelijk van de Raad van State. De Raad oordeelt dat "de reglementaire besluiten waarop de bestreden beslissingen steunen, geweerd moeten worden op grond van artikel 159 van de Grondwet".Het gaat meer bepaald om het KB van 30 augustus 2015 dat het contingent voor 2021 vastlegt op 1230 kanditaten. En om het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 dat het aantal toegangsattesten na afloop van het academiejaar 2015-2016 beperkt tot 605.Dit laatste besluit zorgt er voor dat maar een beperkt aantal geslaagde eerstejaarsstudenten kunnen doorstromen naar het tweede jaar van de bacheloropleiding. Meer precies namen 1.112 studenten in juni aan het vergelijkend examen deel, en werden hieruit de 582 besten geselecteerd.Planning medisch aanbod?De Raad van State voert aan dat "het niet vaststaat dat die besluiten relevant zijn voor de situatie die met die reglementaire bepalingen geregeld moet worden, meer bepaald de planning van het medisch aanbod, rekening houdend met de behoeften van de bevolking op gezondheidsvlak en met de middelen die de overheid daaraan wil besteden".De Raad voert de 'filter Marcourt' met andere woorden weer af wegens juridisch niet onderbouwd. Hij stipt overigens aan "dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 niet om advies is voorgelegd aan zijn afdeling Wetgeving, wat een substantieel vormvereiste is".De Raad van State verwierp het verzoek van de tiende student omdat deze de dringende noodzakelijkheid ervan niet kon aantonen. Deze student maakt nog een kans in september.Wat met contingent 2021?Bovendien wordt al gespeculeerd dat misschien ook het contingent voor 2021 nu op de helling staat, na uitspraken in die zin door het advocatenkantoor dat de zaak van de studenten voor de Raad van State bepleitte.Het kabinet van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, waarschuwt ervoor te snel conclusies te trekken: "We moeten eerst dat arrest lezen. Zien wat er precies staat en waarop het precies betrekking heeft", zo luidt het commentaar van de woordvoerster.