...

De Raad van State heeft het beroep tegen Impulseo II verworpen. Artsenkrant kon het arrest inkijken. Het dateert al van begin juli en gaat lijnrecht in tegen het advies dat auditeur Inge Vos eerder dit jaar formuleerde. Met het arrest - dat u zelf kunt nalezen - is de zaak definitief beslecht, verder beroep is niet meer mogelijk. Auditeur In maart had de auditeur nog voorgesteld om het Impulseo-besluit van 2008 te vernietigen omdat het solopraktijken onrechtmatig zou discrimineren. Maar zover is het uiteindelijk niet gekomen. Luc Hellin, voorzitter van de zevende kamer van de Raad van State, legt het advies van de auditeur naast zich neer. Dat is een verrassing, in veruit de meeste dossiers volgt de Raad van State het advies van de auditeur.Het Koninklijk Besluit dat Impulseo II invoerde, behandelt groepspraktijken weliswaar verschillend van solopraktijken, maar die verschillende behandeling wordt voldoende objectief gemotiveerd, staat er in het arrest. "De grondwettelijke regels met betrekking tot de gelijkheid en niet-discriminatie sluiten een onderscheiden behandeling van bepaalde categorie van personen niet uit, voor zover voor dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat." En het KB van minister Onkelinx beantwoordt aan die vereiste, stelt de Raad van State vast. In de tekst van het besluit staat immers duidelijk uitgelegd dat de overheid financie incentives geeft aan huisartsen die bereid zijn samen te werken met collega's. De redenering is dat als huisartsen een duo- of groepspraktijk oprichten, ze beter gewapend zijn om hun beroep te combineren met hun priveven en ze meer geneigd zijn om als huisarts actief te blijven. In die zin past Impulseo II in het zogenaamde 'retentiebeleid' van de overheid, bedoeld om - met behulp van financie incentives - huisartsen aan de slag te houden. Sinds 2008 kwamen al honderden duo- en groepspraktijken in aanmerking voor een toelage van 8.250 tot 16.500 euro. Dat geld is bedoeld als tussenkomst in de personeelskosten van een praktijkassistent(e). Robert Rutsaert (ASGB) was al enige tijd op de hoogte van het arrest. Hij betreurt dat er ook recent nog geregeld op een vernietiging van Impulseo II werd gespeculeerd en dat dit onder huisartsen heel wat ongerustheid heeft teweeggebracht. "We moeten nu zo snel mogelijk verder werk maken van Impulseo III", zegt hij. In dat derde luik van het Impulsplan moeten ook alleenwerkende huisartsen aan hun trekken komen. Dinosaurus Peter De Bruyn, de huisarts die naar de Raad van State stapte omdat hij zich als solohuisarts benadeeld voelde, reageert teleurgesteld. "Ik twijfel niet aan de integriteit van de rechters maar heb niettemin de indruk dat er hogere belangen hebben meegespeeld. Dit arrest bewijst dat men helemaal geen consideratie meer heeft met de solohuisarts, die gedoemd is te verdwijnen zoals de dinosaurus. En samen met de soloarts zal ook de vrije huisartsgeneeskunde verdwijnen."