...

De Raad van State, afdeling Wetgeving, ziet niet onmiddellijk een verantwoording voor het gegeven dat een gepensioneerde die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt maar geen beroepsloopbaan van 42 jaar kan laten gelden op het ogenblik van zijn oppensioenstelling, over minder mogelijkheden op het vlak van cumulatie zou moeten beschikken dan een persoon die 65 jaar of ouder is en wel een beroepsloopbaan van 42 jaar kan laten gelden. Zo lezen we in de adviezen die de Raad van State stuurde naar de kabinetten-De Croo (Open VLD) en -Laruelle (MR) over de wetsontwerpen voor pensioenhervormingen voor werknemers en ambtenaren respectievelijk zelfstandigen.'Expertise in vuilbak'De Raad werpt daarbij op dat die regeling ingaat tegen de bedoeling om "werken en pensioen genieten" aan te moedigen; dat wie een loopbaan van minimum 42 jaar meer heeft bijgedragen aan het pensioenstelsel is dus geen afdoend argument. Kunnen de wetsontwerpers geen andere, meer deugdelijke motieven aanbrengen, dan moet dit onderdeel van het wetsontwerp herzien worden, klinkt het verderop.Met deze adviezen bevestigt het rechtscollege wat Prof. Paul de Grauwe en Prof. Em. Roger Blanpain hier al eerder aanhaalden: de regeling die nu op tafel ligt, discrimineert artsen en sommige andere beroepsgroepen. "Dit voorbehoud van de Raad is dan ook uitstekend nieuws", vindt Prof. Em. Roger Blanpain (foto), die nogmaals onderstreept dat de Open VLD met die loopbaanbeperking "niet enkel dreigt de vrijheid van arbeid te beperken, maar ook onschatbare ervaring en expertise op de vuilbak te gooien". Blanpain: "Het gaat niet om het verdienen, maar om de vrijheid van arbeid en de creatie van toegevoegde economische waarde."Gelijkgeschakeld pensioenstelselToch wordt het niet eenvoudig om het wetsontwerp aan te passen, aangezien de loopbaanvoorwaarde uitdrukkelijk staat ingeschreven in het regeerakkoord. Momenteel wachten de betrokken ministers op de adviezen van de Nationale Arbeidsraad (NAR) (wat zes weken kan duren) om een definitief standpunt in te nemen. Strikt genomen hoeft minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle daarvoor niet te wachten op de Open VLD. "Maar wij gaan niet buiten het kabinet-De Croo om, het regeerakkoord schrijft immers ook voor dat er één gelijkgeschakeld pensioenstelsel komt in ons land", aldus Sabine Laruelle. "Al blijven we er wel voor pleiten om de loopbaanvoorwaarde volledig af te schaffen."