...

Wat vooraf ging. Op 20 november werd de specialist interne geneeskunde Jan Rodenbach gearresteerd op beschuldiging van een niet-correct uitgevoerde euthanasie. Zonder hem te hebben gehoord, schorste de ziekenhuisdirectie de arts meteen.Het gerecht liet hem snel weer vrij en onder druk van de Medische Raad werd ook de schorsing opgeheven. De hele zaak leidde tot protestacties van de artsen en tot een vertrouwensbreuk. Al was dit slechts de aanleiding voor een al langer bestaande malaise. Vorige vrijdag stuurde de raad van bestuur dan een bericht aan de artsen en medewerkers van het Gentse ziekenhuis. De mededeling werd ondertekend door de voorzitter van de raad van Bestuur, Rudy Coddens (Vooruit), schepen en voorzitter van het OCMW van de stad Gent.In het schrijven staat dat gesprekken werden gevoerd met de Medische Raad en de directie en dat de raad van bestuur er alles aan doet om het vertrouwen te herstellen. Tevens nam men een aantal maatregelen. Het meest in het oog springt het ontslag van de hoofdarts, professor Manu Malbrain die in juni prof. Bart Van Daele opvolgde. Van Daele zelf was begin 2021 aangesteld als interim-hoofdarts.Een opvolger voor Malbrain wordt intern, in het ziekenhuis, gezocht en daartoe worden gesprekken opgestart. De raad van bestuur bevestigde zijn vertrouwen in de bestuurder-directeur en stelt een bemiddelaar/begeleider aan om de samenwerking tussen directie en Medische Raad op een nieuwe leest te schoeien. De bemiddelaar moet de directie ook begeleiden en zorgen voor duidelijke afspraken tussen de raad van bestuur, de medische raad en de directie over ieders taken. De drie organen zullen ook vaker overleggen in het kader van een nieuw governance-model uitgaande van medebeheer. Dat de directie helemaal buiten schot blijft, valt allicht niet goed bij de artsen van AZ Jan Palfijn. Of het vertrouwen op die manier hersteld wordt, valt dus zeer te betwijfelen.