...

In die studie, uitgevoerd aan het Karolinska-instituut (Zweden), werden het aantal dagen ziekteverlof per maand en het aantal invaliditeitspensioenen gemeten bij patiënten bij wie de ziekteactiviteit niet sterk was verminderd na drie, vier maanden behandeling met methotrexaat. In de studie werden de patiënten die daarna een biologisch geneesmiddel hadden gekregen, vergeleken met de patiënten bij wie een klassiek geneesmiddel aan de behandeling werd toegevoegd. Daarmee daalde het aantal dagen ziekteverlof per maand, maar er was geen significant verschil tussen de twee groepen. (referentie: Eriksson JK et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.7801)