...

Gevraagd naar een reactie, sluit dokter Reinier Hueting (ASGB) zich aan bij de kritiek van de studenten en de decanen op de plannen van minister Onkelinx."We snappen niet hoe je niet-opgevulde contingenten kan opvullen door die contingenten open te stellen", zegt dokter Hueting. "En dat heeft niets te maken met corporatisme, wel met kwaliteit, zoals ook al de studenten en de decanen benadrukten."Vraag is overigens hoe Onkelinx dat alles praktisch denkt te realiseren. "Moeten studenten dan al aan het begin van de rit laten weten of ze voor huisarts of pakweg geriater gaan? Of wordt het ingangsexamen afgeschaft? Dat vinden wij geen goed idee. Want dat examen garandeert net de vereiste opleidingskwaliteit achteraf."Het ASGB pleitte in het verleden al voor het verplichten van meerdere stages voor alle geneeskundestudenten, niet alleen in de huisartsgeneeskunde, maar ook in de knelpuntdisciplines, zoals geriatrie. Dokter Hueting: "Want vaak weten studenten niet wat die juist inhouden. Maar wie is de bevoegde minister daarvoor? Misschien moeten de decanen daar ook eens over nadenken?"Studenten weten nu wel beter dan vroeger wat een huisarts juist doet, dat kan zeker helpen, gaat Hueting verder. "Het beroep is dankzij de inspanningen van de syndicaten de voorbije jaren ook wel aantrekkelijker geworden. Dat geldt eveneens voor bepaalde specialisten die een opwaardering hebben gekregen van hun intellectuele prestaties."Het komt er vooral op aan dat huisartsen zich beter organiseren en professioneel omkaderd worden, zodat ze met minder het werk toch aankunnen, besluit de ASGB-voorzitter. "En dat maakt het meteen ook aantrekkelijker."Sterke eerste lijn?Ook volgens het SVH ligt het probleem vooral in de aantrekkelijkheid van het beroep. Dokter Steven Haesaert: "Als de minister - net als de Bvas en het ASGB - beweert dat er de laatste jaren al veel is veranderd om ons beroep aantrekkelijker te maken, dan bewijst dit alleen maar dat al de maatregelen onvoldoende waren. Het is nu al 'vijf na twaalf'. Er moeten dringend enkele fundamentele keuzes worden gemaakt."Dokter Haesaert verwijst in die context naar het feit dat hoogopgeleiden sneller rechtstreeks op de tweede lijn consulteren. "Dat is een stap naar een gezondheidszorg met twee snelheden. Diegenen die kapitaalkrachtig zijn, kunnen het zich permitteren om snel de tweede lijn te contacteren. Terwijl alle internationale studies en belangrijke zorgorganisaties hebben aangetoond dat een sterke eerste lijn een betere gezondheidszorg kan garanderen." Hoog tijd dus om die eerste lijn aantrekkelijker te maken.Waalse huisartsen blij met 'fundamentele stap vooruit'De plannen van minister Onkelinx om de contingentering voor bepaalde disciplines af te schaffen, is een goede zaak om de tekorten weg te werken, vindt de Waalse huisartsenkoepel GBO.Het komt er nu op aan om nog verder te gaan, luidt het. "De planning van het aanbod moet voldoende flexibel zijn zodat er snel kan worden ingespeeld op wijzigende behoeften. Verder dient te worden nagedacht over een planning van de vestiging van nieuwe artsen daar waar er nood aan is, naast de al bestaande maatregelen die vestigingen aanmoedigen in artsenarme zones."Daarnaast is de GBO verheugd dat Onkelinx ook de buitenlandse artsen in de geplande quota wil onderbrengen. "Want tot nog toe werd aan Belgische afgestudeerden een Riziv-nummer geweigerd wegens de contingentering, terwijl buitenlanders er wel eentje kregen. Wat een onbegrijpelijke ongelijkheid was."