...

Dat is zo voorzien in de programmawet die vrijdag in de ministerraad werd goedgekeurd.Nu al zijn artsen onderworpen aan quota voor goedkoper voorschrijven (50%), die ze overigens respecteren. Maar 'goedkoper' betekent niet systematisch 'goedkoopst'.Daarom wil minister De Block nu nog een stapje verder gaan. Voortaan moet de keuze gemaakt worden uit de drie werkelijk goedkoopste geneesmiddelen op de markt, op basis van de lijst die artsen krijgen. De bedoeling is om op die manier 30 miljoen euro te besparen voor de gemeenschap en voor de patiënten.De maatregel gaat van kracht op 1 januari 2015. In januari 2016 volgt een evaluatie van de goedkope voorschriften tijdens de eerste acht maanden van 2015.in 2015 zijn er geen sancties voorzien voor wie de nieuwe modaliteiten niet zou opvolgen. Het gaat om een louter kwalitatieve evaluatie, preciseert de wettekst. Vanaf 2016 zal daar verandering in komen.Tegelijk wordt de procedure voor de terugbetaling van een alzheimergeneesmiddel vereenvoudigd.