...

De mondmaskers moeten verdwijnen in de scholen, en voor kinderen tot 12 jaar mogen geen quarantainevoorschriften meer gelden, vindt de Academie. Of een kind nog wordt getest, beslist de arts in het belang van het kind. Kinderen jonger dan 12 jaar die besmet zijn met het pandemische coronavirus, worden niet ziek of vertonen hooguit wat 'griep'. Die kinderen kunnen zich (nog) niet laten vaccineren, ouders en leerkrachten hebben steeds die mogelijkheid. Kinderen met covid komen heel zelden in het ziekenhuis terecht - daar vind je in de covidafdeling vooral volwassenen die zich niet hebben laten vaccineren. Het doormaken van de ziekte verschaft kinderen goede immuniteit. Kinderen testen, een mondmasker opzetten of in quarantaine zetten gaat in tegen het principe 'primum non nocere' en onze eed van Hippocrates, stellen de kinderartsen. Aan kinderen berokkenen deze maatregelen op termijn veel meer schade dan covid zelf. VentilatieMomenteel schaft de overheid de maatregelen in de maatschappij af, maar het onderwijs, waar de epidemie nochtans heel goed controleerbaar is, komt pas als laatste aan de beurt. Dat zou omgekeerd moeten zijn, vinden de kinderartsen. Om het leven in de scholen volledig normaal te laten verlopen, moeten de maatregelen in de maatschappij - mondmasker, Covid Safe Ticket, thuiswerk - desnoods nog wat langer en strenger worden gehandhaafd. Quarantainemaatregelen in de scholen zijn vooral nefast voor de kwetsbaarste kinderen - en hebben overigens een grote economische impact voor de ouders. De CLB's moeten zich, in het belang van vooral de kwetsbaarste groep van kinderen, weer kunnen toeleggen op hun kerntaken in plaats van op het actuele testbeleid en het bewaken van de quarantainemaatregelen. De kinderartsen benadrukken ten slotte het belang van een goede ventilatie in de leslokalen - dat om alle respiratoire virussen te controleren.