...

In een brief meldt het Riziv dat vanaf 1 juli 2011 de verzendingsvoorwaarden veranderen om de terugbetaling van de endoprothesen en de bijhorende medische handelingen aan te vragen. Vanaf dan moet u de aanvragen in kwestie aan het College van Geneesheren-directeurs via Qermid@endoprothesen doorsturen. Om alles te vergemakkelijken in die overgangsperiode zal Qermid zelf al vanaf begin volgende maand beschikbaar staan. U kunt dan uw opmerkingen over het systeem nog meegeven vooraleer alles in een definitieve plooi valt. Tijdens die testfase registreert u enkel de gegevens over de terugbetaling: patitgegevens (identificatienummer van de Sociale Zekerheid), datum van tegemoetkomingen, verrichte medische handelingen, enzomeer. Binnen het ziekenhuis moet eerst een personeelslid als verantwoordelijke voor de toegangsrechten aangeduid worden. Via die lokale beheerder is het mogelijk om een profiel te krijgen. Qermid maakt deel uit van de portaalsite eHealth (www.ehealth.fgov.be)RegisterBedoeling is ook om een register van endoprothesen aan te leggen net zoals dat bijvoorbeeld voor pacemakers en difibrillatoren bij de cardiologen het geval is. De toegang tot de toepassing krijgen enkel de vaatchirurgen en interventionele radiologen die hun activiteit uitoefenen in een erkend centrum. Ze moeten deel uitmaken van het implantatieteam van dat centrum.Op 24 maart om 18u organiseert het Riziv een demonstratie aan de Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Tot uiterlijk 10 maart is het mogelijk om per ziekenhuis door te mailen welke artsen en/of administratief personeel op de voorstelling aanwezig zullen zijn. Per ziekenhuis kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn. Praktische details volgen later nog.