...

Het Agentschap Zorg & Gezondheid erkent de Psychiatrische Verzorgingstehuizen. En sinds de zesde staatshervorming staat de Vlaamse administratie ook in voor de financiering ervan. In het kader daarvan plant de Zorginspectie nu dus financiële inspecties. De administratie heeft daarmee een driedubbel doel voor ogen. Ten eerste wordt nagegaan of "de overheidsmiddelen rechtmatig en doelmatig" besteed werden. Daarnaast hopen de financiële inspecteurs ook "de financiële gezondheid" van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis na te gaan. "En daarbij", zo stipt de brief aan, "staat de continuïteit van de dienstverlening aan de gebruikers centraal." De derde en laatste doelstelling van de inspectie is het "in kaart brengen van het beheer van de vermogen van bewoners". Niet dat men onverwacht in het holst van de nacht zal komen binnenvallen. Met elk te controleren PVT wordt vooraf contact opgenomen. De financieel inspecteur maakt na afloop van de inspectie een ontwerpverslag op dat de organisatie eventueel nog kan aanpassen. De individuele PVT's zijn structureel sterk verlieslatend. Het is enkel doordat ze deel uitmaken van een grotere vzw dat "de exploitatie vandaag nog steeds kan gebeuren". De structurele tekorten uit de resultatenrekeningen dateren al van begin de jaren 1990. Onder meer houdt dat verband met achterstallige betalingen door de overheid. De berekeningen over de reële lasten waar de PVT's aanspraak op maakten voor de jaren tot en met 1996 had bijvoorbeeld pas in 2001 plaats. Gecumuleerd heeft dit uiteraard grote inhaalbedragen tot gevolg.Op het boekjaar 2014 kampen volgens de Maha-analyse twintig van de 24 PVT's in Vlaanderen met een totaal tekort van vier miljoen euro.