...

Ogen zijn de spiegels van de ziel. Onderzoekster Marie-José Van Tol (RUG/ UMCG) neemt deze uitdrukking wel heel letterlijk. Ze wil het voor huisartsen mogelijk maken om aan de ogen van een patiënt te zien of, en hoe hij of zij behandeld moet worden voor (terugkerende) depressie. Het onderzoek kadert in een bredere studie naar preventieve therapie bij herhaalde depressie. Verkleint preventieve therapie de kans op een herhaalde depressie? Hoe werken deze therapievormen? En kunnen we ook voorspellen of deze therapieën gaan weken? Voor wie werkt bijvoorbeeld welke therapie? Dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen.Marie-José Van Tol: "Een van de factoren bij het terugvallen in een depressie is de mate waarin het brein controle heeft over de emoties. Dus hoe goed kun je je eigen stemming beïnvloeden? Daarvoor is een MRI-scan nodig. Wij willen achterhalen of er geen makkelijkere methode is, bijvoorbeeld door te zien hoe de pupil reageert op bepaalde prikkels, zoals beelden of teksten." Met andere woorden op het bewust beïnvloeden van emoties. De reactie kan wijzen op een sterke of zwakke controle van emoties, en dus de vatbaarheid voor depressie. "Dat betekent dat het al in de huisartsenfase mogelijk zou zijn om te besluiten of die controlefunctie moet getraind worden en of preventieve therapie aangewezen is", aldus de onderzoekster.