...

Na onderzoek van het genoom van meer dan 180.000 jonge meisjes hebben de vorsers van 166 instituten 123 genetische variaties ontdekt die invloed uitoefenen op de hormonen, de lichaamsmassa en allerhande aandoeningen die samenhangen met het optreden van de menarche. Zes van die varianten liggen samen in zones van het genoom die de afdruk van de ouders dragen De activiteit van die genen verschilt naargelang ze zijn overgedragen door de moeder of de vader. We wisten al dat ze invloed uitoefenen op de groei en de ontwikkeling van de foetus. Voor het eerst is nu aangetoond dat ze ook invloed uitoefenen na de geboorte. De auteurs van deze studie hebben ook ontdekt dat de onderliggende genetische factoren een complexe invloed hebben op het optreden van de overgangsperiode tussen de kinderjaren en de adolescentie, maar ook op de ontwikkeling van ziekten die zelf samenhangen met een vroege puberteit, zoals diabetes, overgewicht, hart- en vaataandoeningen en borstkanker. Onderzoek van de genetische factoren die gerelateerd zijn aan het optreden van de eerste menstruatie zou dus aanwijzingen kunnen geven over de gezondheidstoestand op volwassen leeftijd. (referentie: Nature, 23 juli 2014, DOI: 10.1038/nature13545)