...

Al geruime tijd worden er voorstellen voor een wettelijke regeling van de psychotherapie in kamer en senaat gelanceerd. Blijkbaar zou ook het kabinet van Onkelinx bezig zijn met het uitwerken van een wetsontwerp.Psychotherapie alleen behandelingsmethodeDe Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in Psychiatrie maakt zich zorgen over dit ontwerp. De tekst bevat voor de vereniging een aantal onaanvaardbare zaken.Zo hoort de psychotherapie niet in KB 78 thuis - dat is de wet die de gezondheidsberoepen beregelt. 'Klinisch psycholoog' en 'klinisch pedagoog' zijn beroepen die perfect in die wet thuishoren, maar 'psychotherapeut' is dat niet. Psychotherapie is een volwaardige behandelingsmethode, maar het stellen van een diagnose en het bepalen van de indicatie moet voorbehouden blijven voor beroepsuitoefenaars die daarvoor zijn opgeleid: dat zijn alleen artsen/psychiaters en klinisch psychologen.Psychosomatisch lijdenOok vindt de vereniging dat uitoefening van de klinische psychologie in het ontwerp veel te breed omschreven is, dat is: eigenlijk niet te onderscheiden van de geneeskunde. De diagnose van psychosomatisch lijden is bijvoorbeeld een domein dat buiten de competentie van klinisch psychologen valt, aldus de Vereniging.De psychiaters blijven bij een omschrijven van de klinische psychologie die ze samen met deze beroepsgroep uitwerkten: ""Onder de uitoefening van de klinische psychologie wordt verstaan: het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen, binnen een klinisch psychologisch wetenschappelijk referentiekader, die tot doel hebben het opsporen, het onderzoeken, het stellen van een diagnose van problematisch psychologisch functioneren bij mensen met gezondheidsstoornissen en de preventie, begeleiding of behandeling van dit problematisch psychologisch functioneren. De klinisch psycholoog verricht deze handelingen in een samenwerkingskader met een arts."StemrechtDe psychiaters vinden het dan verder ook onlogisch dat de twee geneesheren-psychiaters die zouden zetelen in de Raad voor Klinische Psychologie, daar geen stemrecht zouden krijgen.Eenzelfde analoge redenering maken ze in verband met de verhouding tussen de klinische pedagogen en kinderpsychiaters - en de vertegenwoordiging van de kinderpsychiaters in de Raad voor Klinische Orthopedagogiek.