...

De wet op de geestelijke gezondheidsberoepen van 4 april 2014 wordt normaal gezien van kracht op 1 september van dit jaar. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block laat in een nieuwe wet bepalingen opnemen die de wet uit 2014 grondig bijstuurt. Psychotherapie is volgens de minister en volgens de regering een behandelvorm die beter alleen door artsen, klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen wordt uitgevoerd. De regering voorziet wel in overgangsmaatregelen voor wie een opleiding psychotherapie gevolgd heeft of volgt.KB 78 De wet van 4 april 2014 wou psychotherapie buiten de wet op gezondheidsberoepen houden, dat is het het oude KB 78 dat door de wet van 10 mei 2015 werd 'gecoördineerd' (*). De regering besluit nu de wet uit 2014 zo aan te passen dat ze toch binnen de algemene wet op gezondheidsberoepen valt. Dat is minder omslachtig en maakt de zaak transparanter, vindt de regering. Daarmee volgt de wet ook het advies daarover van de Hoge Gezondheidsraad uit 2005 en de visie van de universiteiten. Minister Maggie De Block is er daarnaast van overtuigd dat dat aan patiënten "nog betere" garanties biedt voor kwaliteit.Overgangsmaatregelen De wet neemt wel een aantal overgangsmaatregelen in acht voor mensen die intussen een opleiding psychotherapie hebben gevolgd, die de opleiding aan het volgen zijn, of die daar ten laatste in het academiejaar 2016-2017 mee willen starten. Het gaat dan om bachelors of masters die een opleiding voor psychotherapie van 70 ECTS-studiepunten hebben gevolgd of volgen. Zij mogen na 1 september 2016 psychotherapie wel nog toepassen. Maar alleen als ze verder nog opgeleid zijn voor een gezondheidszorgberoep, zullen ze dat autonoom kunnen doen. Alle anderen die de bijkomende opleiding hebben gevolgd, zullen psychotherapie alleen kunnen toepassen onder toezicht van een arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of een andere "gezondheidszorgbeoefenaar van categorie a". Van het academiejaar 2017-2018 zullen alleen artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen nog psychotherapeut kunnen worden.Geen raad voor psychotherapie Omdat psyschotherapeut geen apart beroep wordt, vervalt ook de noodzaak om nog een afzonderlijke federale raad voor psychotherapie op te richten. Volgens minister De Block maakt dat de zaken een stuk eenvoudiger. Wel komt er nog een aangepaste wettelijke omschrijving van de 'klinische orthopedagogogiek'. De aanpassingen aan de wet op geestelijke gezondheidszorgberoepen maakt deel uit van een wet 'diverse bepalingen inzake gezondheid'. Die gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies, en moet daarna nog besproken worden in het Parlement.