...

Slechts weinig maatregelen in het 'zomerakkoord' van de regering Michel I gaan over gezondheidszorg. Een blikvanger is wel de beperkte versterking van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt door een kortdurende behandeling bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog deels terug te betalen. De sector van de gezondheidszorg is al lang vragende partij om dergelijke laagdrempelige psychologische hulp beter toegankelijk te maken. Eerder zette minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) reeds een eerste stapje met de erkenning van de eerstelijnspsycholoog. De logische pendant hiervan is de terugbetaling.Wel wordt de behandeling enkel terugbetaald indien ze gebeurt op verwijzing van de huisarts. Ook komen enkel mensen met matige psychische problemen in aanmerking. De redenering van de liberale excellentie is dat "door psychologische hulp toegankelijker te maken, kan vermeden worden dat bepaalde problemen escaleren." De Block hoopt bovendien de (over)consumptie van antidepressiva tegen te gaan.De maatregel gaat wel pas eind 2018 in. De sector beoordeelt ze als positief maar wijst er wel op dat de 22,5 miljoen die de minister ervoor uittrekt slechts "een druppel op een hete plaat" is. Dit gezien de enorme toename aan psychische problemen en depressies van de laatste jaren.