...

De auteurs benadrukken evenwel dat er te weinig gegevens ter zake zijn, dat de opzet van de studies vaak zwakke punten vertoonde en dat de studies heterogeen waren qua interventies en criteria om de resultaten te beoordelen. (referentie: Mustafa M et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013;6:CD004253)