...

De overeenkomst geeft de zelfstandigen het recht op acht gratis sessies bij een klinisch psycholoog of een orthopedagoog - dat zijn erkende titels.Voor elke sessie heeft de klinisch psycholoog of orthopedagoog recht op een honorarium van 61,79 euro. Om in aanmerking te komen voor deze therapie moet de zelfstandige in nood geen verwijsbrief hebben van de huisarts. Huisartsen kunnen hun patiënten die zelfstandige in nood zijn wel verwijzen naar deze psychologische hulp door in het systeem van 'verkenners' te stappen - zie wat verder.'Waarschuwing'Zelfstandigen in nood kunnen zelf de psychologische hulp inroepen door naar het oproepnummer 0800-300 25 te bellen - daar wordt men geholpen in het Nederlands of het Frans. De vzw Un pass dans l'impasse beschikt over een lijst van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. Erkende klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen zich bij de vzw aanmelden om zich kandidaat te stellen voor die lijst.De vzw organiseert voor deze zorgverleners nog specifieke cursussen rond zelfmoordpreventie.Omdat vroegdetectie van psychische problemen belangrijk is en zelfstandigen niet altijd snel geneigd zijn om met hun problemen naar buiten te komen en hulp te zoeken, kunnen ook anderen een waarschuwing plaatsen via een online-formulier.Aan de waarschuwing wordt uiteraard alleen gevolg gegeven als de betrokken persoon er akkoord mee gaat. De waarschuwing kan worden geplaatst door de klinisch psychologen en orthopedagogen zelf - ze kunnen dan die persoon ook verder opvolgen.Word 'verkenner'Ook 'verkenners' kunnen een waarschuwing plaatsen - het systeem van verkenners is erg breed. Boekhouders van zelfstandigen kunnen verkenner zijn, een verzekeringsinstelling, een bankier, iemand van het OCMW,...Aan de huisartsen wordt in ieder geval een warme oproep gericht om zich als 'verkenner' aan te melden bij de vzw. Dat kan via het telefoonnummer 081 77 78 70 (tweetalig Nederlands/Frans) of met een e-mail naar alert@un-pass.be. Wanneer een verkenner een waarschuwing 'activeert', dan zal de vzw Un pass dans l'impasse de zelfstandige in contact brengen met een klinisch psycholoog of orthopedagoog uit zijn streek - alleen met de toestemming van de zelfstandige uiteraard. De overeenkomst van het Riziv met Un pass dans l'impasse loopt tot 28 februari 2022. Meer informatie vindt u op de website van het Riziv.